آکسیون اعتراضی هشتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، سیزدهم تا پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی، درگوتنبرگ (یوتبوری) سوئد: در دفاع از زندانیان سیاسی و محکومیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران! ـ

هر دو سال یک بار، گردهمایی سراسری ای توسط زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی و مدافعین حقوق زندانیان سیاسی، در یکی از کشورهای جهان برگزار می شود. امسال، شرکت کنندگان از کشورهای مختلف اروپایی، کانادا و امریکا در شهر یوتبوری سوئد از روزهای ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ گردهم می آیند تا علاوه بر گرمیداشت یاد اعدام شدگان در چهار دهه سیطره جمهوری سرمایه داری اسلامی، به بحث و بررسی وضعیت کنونی ایران پس از خیزش های کارگران و زحمتکشان ایران، در ژانویه ۲۰۱۷، دستگیری های کارگران، زنان، جوانان و روشنفکران به عنوان پاسخ رژیم ایران به خواسته های کارگران و زحمتکشان و نیز احکام سنگین زندان برای فعالین داخل کشور بپردازند.  ـ

درهمگرایی با یادمان یاد یاران ، دردفاع از زندانیان سیاسی ایران و مبارزات خیابانی کارگران هپکو و آذرآب؛ علیه  بیش از یک قرن زندان برای متهمان پرونده‌ی هفت تپه درشهر گوتنبرگ – سوئد؛ همه شما آزادیخواهان و مدافعین حقوق کارگران و جنبش مطالباتی را به شرکت در آکسیون اعتراضی فرا می خوانیم!ـ

در این گردهمایی سراسری، در روز شنبه چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۹ از ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴.۳۰ آکسیون اعتراضی ایستاده ای  با حضور شرکت کنندگان در گردهمایی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران برگزار می شود که اطلاعات و آدرس آکسیون به قرار زیر است: ـ

مکان : مقابل ساختمان

MEDBORGARHUSET

زمان : روز شنبه چهاردهم سپتامبر از ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴.۳۰

کمیته برگزارکننده هشتمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران – گوتنبرگ (سوئد)

آدرس مکان گردهمایی:ـ

Gamlestaden Medborgarhuset

Brahegatan 11A,

41501 Guthenburg (Göteborg), Sweden

ترجمه متن خبر به انگلیسی و سوئذ:ـ