در حمایت از مبارزات مردم، کارگران و زحمتکشان ایران – برلین: فراخوان به شرکت در تظاهرات لوکزامبورگ-لیبکنشت ، یکشنبه، 12 ژانويه 2020 ساعت 10

فراخوان به شرکت در تظاهرات لوکزامبورگ-لیبکنشت

نزدیک به یک قرن پیش، در روز پانزدهم ژانویه رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، رهبران سرفراز انقلاب و اسپارتاکیست‌های انقلابی در پی نبردی سنگر به سنگر که در سرتاسر آلمان میان انقلاب و ضدانقلاب در جریان بود، دزدانه و در جریان هم‌دستی پلید حزب سوسیال‌دموکرات با نیروهای نظامی راستگرا در پلیس و ارتش به قتل رسیدند. قاتلان به شکلی نمادین به مغز انقلابیون آلمانی شلیک و جمجمه‌ی آنان را با قنداق تفنگ له کردند. در سرتاسر هفته‌ی خونین و روزهای بعد از آن فوج فوج کارگران انقلابی و زحمتکشان شورشی در شهرهای مختلف قتل‌عام شدند. ضدانقلاب سنگر به سنگر انقلاب را به خون کشید و در نهایت با در هم کوبیدن شوراهای انقلابی حاکم شد. انقلاب را با خون و کشتار به شکست کشاندند تا از دل تضادهای بنادین اجتماعی سرانجام رژیم جنایتکار نازی سر بر بیاورد.ـ
اینک در سالگرد قتل رهبران انقلاب شکست‌خورده‌ی آلمان و چندی بعد از قیام بزرگ فرودستان ایران در ماه آبان، ما، جمعی از فعالین چپ و کمونیست ایرانی در برلین، در تظاهرات گرامی‌داشت آنان شرکت می‌کنیم تا ضمن ادای احترام به تبار خونین تاریخی خودمان به یادبیاوریم نبردهای آینده، نبردی میان مرگ و زندگی است. نبردی میان تدوام استیلای سرمایه‌داری در اشکال جدید یا نظم نوین چیزها به نفع فرودستان و طبقه‌ی کارگر. همان دستی که در آن صبح یخ‌کرده‌ی ژانویه‌ی ۱۹۱۹ به جمجمه‌ی لوکزامبورگ-لیبکنشت شلیک کرد همین روزها آماده می‌شود تا مغز نیروهای رزمنده‌ی طبقه‌ی کارگر را در فردای بعد از جمهوری اسلامی نشانه رود. برای صدها کشته و زخمی و بندی در این تظاهرات شرکت می‌کنیم تا صدای انقلابی که می‌آید، صدای نبردی طبقاتی علیه سرمایه‌داری در تمام اشکال و نمودهای آن را با صدای هزاران مبارز حاضر در این تظاهرات به هم بیاویزیم.ـ

زمان: یکشنبه، 12 ژانويه 2020 ساعت 10

مکان: شروع تظاهرات از ایستگاه
Frankfurter Tor
تا آرامگاه سوسیالیست ها

جمعی از فعالین سیاسی چپ- برلین

@schabname

https://t.me/schabname/3902