اطلاعیه شماره ۳ جمعی از زندانیان سوسیالیست وکمونیست دهه شصت درجمهوری اسلامی وخانواده های جانباختگاندر خصوص تمدید بازداشت حمید نوری! ـ

اطلاعیه شماره ۳

در خصوص تمدید بازداشت حمید نوری! ـ

هشتم ژانویه مدت بازداشت حمید نوری به دستور قاضی دادگاه سوئد یک ماه دیگر تمدید شود تا تحقیقات ادامه یابد. حمید نوری معروف به دادیارعباسی یک از مجریان اصلی قتل عام زندانیان در زندان گوهردشت (رجایی شهر) بود که حدود بیش از دو ماه است در بازداشت به سر می برد. حمید عباسی که یکی از مسئولین رده بالا در زندان گوهر دشت بود نه تنها در سال های۱۳۶۵تا ۱۳۶۷ در شکنجه و آزار زندانیان سیاسی این زندان نقش اصلی داشت بلکه در جریان قتل عام وسیع هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران در زندان ها در سال ۱۳۶۷ نیز نقش اصلی و تعیین کننده ای در زندان گوهردشت که هزاران نفر به دار آویخته شدند، داشت. حمید نوری یکی از عاملان و مجریان این قتل عام ها بود که زندانیان را بر مبنای تصمیم خود راهی بیدادگاه های چند دقیقه ای می کرد که بخش زیادی از زندانیان در آنجا محکوم به مرگ می شدند و بلافاصله به دار آویخته می شدند.  ـ

در همین مدت کوتاه ده ها شاهد جان بدر برده از زندان های جمهوری اسلامی در آن دوره، حمید نوری را شناسایی کرده اند و حاضرند در دادگاه علیه او شهادت بدهند  که عده ای از امضا کنندگان این اطلاعیه نیز از این جمله اند. اکنون مدارک و شواهد زیادی علیه او وجود دارد و همین موضوع باعث شده این آدم کش چند صباحی در زندان بماند.  ـ

ما دستگیری و محاکمه حمید نوری در سوئد را در کلیت خود قدمی در جهت پروسه دادخواهی و مجازات تمامی آمران و عاملان سرکوب و کشتار چهار دهه نظام سرمایه داری اسلامی ایران ارزیابی کرده وضمن خواست برگزاری جلسات علنی دادگاه سوئد و استقبال از موارد مشابه احتمالی در سایر کشورها، امیدواریم محاکمه و مجازات دیگر مسولان و دست اندرکاران شکنجه و سرکوب و کشتار توسط دادگاه های مردمی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. ـ

اما به عنوان حداقل مجازات برای یکی از دست اندرکاران جنایات بزرگ سال ۶۷ اشد مجازات را خواهانیم و همچنین خواهان ممنوع الورودی همه ی سران جمهوری اسلامی و عوامل جاسوس و تروریست آنها به اروپا هستیم. این حداقل کاری است که باید در مقابل این سیستم جنایتکار که دهها ترور در خاک اروپا انجام داده است و هزاران نفر را اخیرا در خیابان ها و زندان ها در ایران کشته اند و چند هزار نفر را در زندان و تحت شکنجه قرار داده  می توان انجام شود و هر گونه معامله و مماشات برای مجازات او را غیر قابل قبول می دانیم.  ـ

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!  ـ

زنده باد سوسیالیسم! ـ

جمعی از زندانیان سوسیالیست وکمونیست  دهه شصت درجمهوری اسلامی وخانواده های جانباختگان

ـ ۱۸ ژانويه ۲۰۲۰

مهرزاد دشتبانی 0046701499650

آذرنوش همتی 0046707799449