فراخوان قیام علیه اعدام

آکسیون در اعتراض به قتل‌های حکومتی


جمهوری اسلامی ایران از ابتدای روی کار آمدنش همواره اعدام را به عنوان نیروی تعیین‌کننده و تثبیت‌کننده قدرتش به کار گرفته است. از برپایی دادگاه‌های فرمایشی و چند دقیقه‌ای برای مخالفان سیاسی در ابتدای انقلاب و اعدام‌های دسته‌جمعی، تا سرکوب کردستان و بلوچستان و ریختن خون آنانی که نمی‌خواستند به قدرتش آری بگویند؛ از تثبیت قوانین شرع و جرم‌انگاری روابط خصوصی و صدور حکم اعدام، تا اعدام مخالفان سیاسی و معترضانی که زیر شکنجه و بدون دسترسی به وکیل مجبور به اعتراف اجباری و نمایشی می‌شدند، جمهوری اسلامی همواره طناب دار خود را در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشته است تا نشان دهد که برای حفظ قدرتش از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند.
اینک، در شرایطی که انقلاب زن، زندگی، آزادی روح تازه‌ای در جامعه دمیده است و نوید رهایی می‌دهد، جمهوری اسلامی به روال همیشگی دست به اعدام‌های گسترده و صدور احکام اعدام برای معترضان زده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۲۰۹ نفر، یعنی به طور متوسط بیش از ۱۰ نفر در هر هفته، در ایران اعدام شده‌اند. بخشی از این اعدام‌ها، مربوط به متهمان سیاسی از جمله شش زندانی عرب و متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان است و بخش عمده‌ای نیز مربوط به زندانیان جرائم مواد مخدر که اغلب شامل زندانیان بلوچ می‌شود. جمهوری اسلامی همواره در شرایط تنگنا به سراغ اقلیت‌های بلوچ، کرد و عرب رفته است و مقاومت آنان را با اجرای گسترده احکام اعدام تلافی کرده است.
به همین منظور، روز دوشنبه ۱۵ می از ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر، در مقابل وزارت امور خارجه در برلین گرد هم می‌آییم تا ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی، سکوت دولت‌های غربی را نیز محکوم و آنان را محبور به پاسخگویی در برابر سبعیت و خشونت جمهوری اسلامی و وادار به تلاش برای توقف حکم اعدام کنیم.

مکان: مقابل وزارت امور خارجه، وردرشر مارکت ۱، برلین
زمان: دوشنبه ۱۵ می از ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر