در تدارک نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی _ گفت‌وگوی همایون ایوانی

همایون ایوانی در هشت دوره گردهمایی به عنوان یکی از اعضای کمیته برگزاری حضور داشته است. او و چند تن دیگر از اعضای کمیته برگزاری را می‌توان «آرشیو» گردهمایی از آغاز تا کنون دانست. ایوانی در دادگاه حمید نوری هم به عنوان یکی از شاهدانی که از زندان‌های جمهوری اسلامی جان به در برده بود حضور داشت. گفت‌وگوی او را با تلویزیون حزب کمونیست در باره دادخواهی و گردهمایی ببینید.ـ

گفت‌وگوی همایون ایوانی با تلویزیون حزب کمونیست در باره دادخواهی و گردهمایی

به نقل از صفحه رسمی نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران