نهمین گردهمایی ی سراسری

یادمان کشتار زندانیان سیاسی در ایران

راه دشواری در پیش است: نبرد در میان دو ارتجاع حاکم و منتظر در وضعیتی که ماشین سرکوب با خشونت بیشتر پیش می‌رود و خطر صدور حکم اعدام، دستکم ۱۰۹ بازداشت شده را تهدید می‌کند، شمار زیادی از فعالان دانشجویی، صنفی، کارگری، زنان، ملیتهای تحت ستم، وکلای مستقل شرافتمند، پزشکان و معلمان و نویسندگان و هنرمندان آزادی خواه وجامعه LGBTQ را بازداشت و زندانی کرده‌اند تا قیام را سرکوب کنند، در بیرون از مرزهای ایران هم جریان‌های مرتجع به مدد بازوهای رسانه‌ای خود در حال مصادره رزم ضد سلطه و برابری خواهانه مبارزان به نفع خود هستند تا شاید این بار پروژه ناتمامی که در همه این سالها پرورانده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند را به ثمر بنشانند.

ما در ۲۹ سپتامبر تا یکم اکتبر ۲۰۲۳ در برلین گردهم می‌آییم تا در باره قیام ژن، ژیان، ئازادی، ۴۴ سال تجربه دادخواهی در ایران و تجربه‌های مشابه در دیگر کشورها و مقاومت در برابر سرکوب سخن بگوییم.

امیدواریم تا با حضور و ایده‌های شما، در این راه قدمهای مستحکم‌تری برداریم

بیست و نهم سپتامبر تا یکم اکتبر ۲۰۲۳ در برلین