مسئله‌ی فلسطین، تهاجم به غزه و آپارتاید اسرائیل ـ ۵‏نگاهی تطبیقی به نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی و اسرائیل ‏

گفت‌ وگو با دکترسارا دهکردی، گفت‌ وگوگردان: همایون ایوانی

رفیق سارا دهکردی، کنش‌گر سیاسی و پژوهش‌گر، هفت سال در مؤسسه‌ی علوم سیاسی و اجتماعی اُتو زور

(‏Otto-Suhr‏)

در دانشگاه آزاد ‏برلین (۲۰۲۲ـ۲۰۱۶) تدریس کرده و پژوهش‌گر مهمان در مرکز تحقیقات علوم انسانی، دانشگاه کیپ غربی در آفریقای جنوبی نیز بوده است. ‏

سارا دهکردی در زمینه‌های شهرسازی نئولیبرال، صلح و درگیری انتقادی، استثمار نظام‌مند جهانی، نگریتود (‏Négritude‏)

و جنبش آگاهی ‏سیاهان، تجارت برده در اقیانوس اطلس و نسل‌کشی استعماری در قاره‌ی آفریقا تدریس و تحقیق می‌کند. کتاب او با عنوان «جداسازی، ‏نابرابری و توسعه‌ی شهری ـ اخراج‌های قهری و رویه‌های جرم‌انگاری در آفریقای جنوبی امروز»

(‏Segregation, Inequality, and ‎Urban Development: Forced Evictions and Criminalisation Practices in Present-Day South Africa‏)

در ژوئیه‌ی ‌‏۲۰۲۰ به زبان انگلیسی منتشر شد.‏

در این گفت‌وگو جنبه‌های مختلفی از نظام آپارتاید در آقریقای جنوبی در مقایسه با اسرائیل مورد بحث قرار گرفت. ازجمله: ‏
ــ شرحی درباره‌ی آپارتاید در اسرائیل براساس گزارش‌های بِتسیلم ‏‏ (سازمان اسرائیلی عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر).‏
ــ پیدایش آپارتاید در آفریقای جنوبی از آغاز ورود استعمار و تکوین آن در قرن‌های نوزدهم و بیستم.‏
ــ قانون آپارتاید و اجرای آن در عمل در همه‌جای آفریقای جنوبی.‏
ــ مقایسه‌ی بی‌حقوقی کامل فلسطینی‌ها با بی‌حقوقی کامل سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی.‏
ــ نقش بریتانیا، تجارت برده و غارت منابع طبیعی در آفریقای جنوبی؛ هلندی‌تبارها و جداسازی کامل نژادی. ‏
ــ محرومیت از حقوق شهروندی، آزادی حرکت، و مشارکت سیاسی؛ و جابه‌جایی اجباری مردم.‏
ــ سلب مالکیت مردم بر زمین‌ها و منابع اقتصادی.‏
ــ روی‌کرد به مبارزه‌ی مسلحانه.‏
ــ تشابه کامل رفتار رژیم‌های اسرائیل و آفریقای جنوبی در سرکوب‌ها.‏
ــ اجرای سیاست زمین سوخته مثل نابودکردن زیرساخت‌ها ازجمله بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها. ‏
ــ انسان‌ندانستن سیاهان و فلسطینی‌ها.‏
ــ تشابه شکل‌های بهره‌برداری سرمایه‌داری از نیروی کار فلسطینی‌ها و سیاه‌پوستان.‏