در ایران زنان را با اسید می سوزانند

IMG-20141025-WA0048IMG-20141025-WA0045IMG-20141025-WA0006 IMG-20141025-WA0011IMG-20141025-WA0043

صبح شنبه  25.10.2014

برای اولین بار در شهرکوچک ما

بعد از به آتش کشیده شدن زنان ایرانی با اسید تصمیم گرفتیم اگر دو نفر هم شدیم بعنوان اعتراش در میدان اصلی شهر با پلاکاردی بایستیم خوشبختانه زن و شوهر جوانی ایراین شب قبل به کمک من آمدند برای تهیه عکس ها و پلاکاردها و با اشتیاق به من کمک کردند ما حدود 80 تراکت که روی آن جنایت اسید پاشی توضیح داده شده بود و همبستگی بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان را تبلیغ نموده بود(اطلاعیه زیر)تهیه کردیم و از ساعت 10.30 در محل حاضر شدیم بر خلاف تصور من با استقبال خوبی روبرو شدیم و تعدادی از ایرانی ها و آلمانی ها حضور پیدا کردند در کنار آن استقبال خوب مردم محلی و سئوالاتی که در این خصوص و در مورد شرایط ایران داشتند جو جالبی بوجود آمد بویژه با پیشنهاد های متفاوت آنها در جهت رساتر شدن صدایمان و تداوم حرکات اعتراضی علیه سرکوب و اختناق روبرو شدیم از یک روزنامه محلی هم خبرنگاری حضور پیدا کرد که با تهیه عکس و در یافت تراکت وعده داد در روزنامه روز دو شنبه خبر این حرکت با عکس منعکس گردد

جهت اطلاع شما خانم ها و آقایان عزیز
زنان که طی حکومت اسلامی در ایران سعی نموده اند با مقابله و مبارزه آزادی های انسانی خود را حفظ کنند همیشه مورد آزار و اذیت واقع گردیده اند رژیم جمهوری اسلامی طی چند ماه اخیر با محدود تر کردن حقوق زنان و تفکیک ادارات و دانشگاهها تلاش نموده است که زنان را خانه نشین کند.
طی دو هفته اخیر 15 مورد اسید پاشی به زنان و کودکان صورت گرفته است و فضای رعب و وحشت در چند شهر بزرگ بوجود آمده است ما ازتمام مجامع بین المللی و بشر دوست و همه انسانهای جهان که اعتقاد به برابری زن و مرد دارند می خواهیم که این حرکت ضد انسانی را محکوم سازند
زنده باد همبستگی بین المللی علیه ستم به زنان

Norden Am markt 11 Uhr

Im Iran werden Frauen verätzt

Sehr geehrte Damen und Herren,
Zu Ihre Information:

in der Islamischen Republik Iran haben Frauen versucht für ihre Menschenrechte und Freiheit Widerstand zu leisten und deshalb wurden sie immer im Kampf gegen das Regime stark Unterdrück gesetzt. In den letzten Monaten hat die Regierung im Iran versucht mit Beschränkung der Rechte der Frauen und der Trennung zwischen Frauen und Männern in öffentlichen Räume, wie in Büros und Universitäten, die Frauen aus beruflichen und gesellschaftlichen Leben zurück zu ziehen.

In den letzten zwei Wochen wurden 15 Säureanschläge berichtet, in dem Frauen und Kinder auf der Straußen mit Säure überschüttet wurden. Es herrscht deshalb in einige Großstätten Angst und Terror.
Wir verlangen von der internationalen Gemeinschaft und den Menschen auf
ganzen Welt, die in der Gleichberechtigung von Mann und Frau und Gerechtigkeit glauben, dass sie diese unmenschlichen Taten verurteilen.

Hoch die internationale Solidarität gegen die Unterdrückung der Frauen

IMG-20141025-WA0009