« اسید پاشی حربه ای دیگراز سرکوبگریهای رژیم جمهوری اسلامی در مقابله با آزادی های زنان»

10363116_10152452390361235_8897653552860367256_n

زنان در مقابله با سیاستهای سرکوبگر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی همواره درصف مقدم مبارزه علیه تبعیض جنسی، قومی و طبقاتی قرار داشته اند. از بدو جایگزین شدن رژیم جمهوری اسلامی این زنان بودند که با حضور خود در خیابانها خطر سرکوب را گوشزد کردند. حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی نشان داد که زنان از چه پتانسیل بالایی برخوردارند و ایستادگی و پایداری آنان در عرصه های مختلف مانع تحقق کامل اهداف ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم گردید. زنان در عرصه مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در زندانهای دهه 60 با مقاومت و پایداری های خود حماسه ها آفریدند. و در جامعه تلاش بی وقفه 36 ساله رژیم برای مرعوب ساختن زنان بی نتیجه مانده است. رژیم واپس مانده و ارتجاعی اسلامی از همان ابتدای سرکوبها دورانی که با شعار یا روسری یا تو سری، و استفاده از تیغ کشی به صورت زنان و یا پونز چسباندن به پیشانی تلاش میکرد زنان را خانه نشین سازد که خوشبختانه با مبارزه واستقامت زنان روبرو شده و ناکام ماند. امری که امروز تلاش دارد با تفکیک جنسیتی در ادارات، دانشگاههاو سایر مجامع عمومی و تصویب قوانین ضد انسانی در مجلس و همچنین با ایجاد فضای رعب و وحشت از طریق صدور فتواهایی مثل: «دیگر با کار فرهنگی نمی توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می کنم برای حل این مسئله باید خون های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود»(احمد خاتمی)
«مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.(طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان) دوباره از سر گیرد و بر همین مبنا عناصر خود را برای اسید پاشی بر روی زنان بسیج نمود ودراصفهان و مشهد زنان مورد یورش اسیدپاشان رژیم قرارگرفتند. اعتراضات مردمی و تظاهرات در تهران و اصفهان موجب این گردید تا رژیم متوسل به سناریوی نخ نمای شناسایی عوامل اسید پاشی شود و با قربانی کردن چند نفر سعی نماید این جنایت ضد بشری را توجیه نماید.
گفتگوهای زندان ضمن همدردی با مصدومین این جنایت و حمایت از تظاهرات و اعتراضات مردمی اذعان می دارد تنها با سرنگونی کلیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی می توان به این جنایات علیه زنان و سایر اقشار جامعه خاتمه داد و در این مسیر زنان ایران نشان خواهند داد در مقابله با رژیم داعشی ایران مصمم و پیگیرو مقاوم خواهند ماند.

زنده باد آزادی، زنده بادسوسیالیسم
سرنگون باد کلیت رژیم جمهوری اسلامی
گفتگوهای زندان