مقالاتی درباره زندان و مبارزه طبقاتی

عکس از علی دروازه غاری

Bertolt Brecht

سخنرانی برتولت برشت در نخستین کنگره جهانی نویسندگان، 1935

از مقالات منتشر شده در شماره نخست گفتگوهای زندان، ،1997

فاشیسم!، از برتولت برشت

زندان در چرخه مبارزه طبقاتی، فرهاد سپهر، از مقالات منتشر شده در شماره نخست گفتگوهای زندان، ،1997

برای خواندن مقاله زندان در چرخه مبارزه طبقاتی اینجا کلیک کنید

متن مقدمه پیاده شده ی جلسه ی پالتاکی در اتاق سوسیال فوروم در رابطه با سمینار سراسری زندانیان سیاسی 15 – 17 یولی 2005 در کلن، توسط فرخنده

سخنرانی فرخنده در پالتاک درباره زندانی سیاسی