مقاله منتشره در نشریه آرش: زندان، خشونت و جمهوری اسلامی از مژده ارسی و همایون ایوانی

کاری از مینو خواجه الدین
کاری از مینو خواجه الدین

مژده ارسی، همایون ایوانی

خشونت چنان پهنه های گسترده ای را شامل می شود که بی تعریف و تعیّن زمینه مشخصی که در زندان با آن روبرو بوده ‏و هستیم؛ زمینه درهم آمیزی بسیاری از موضوعات را فراهم می آورد….

برای خواندن مقاله منتشره در نشریه آرش: زندان، خشونت و جمهوری اسلامی از مژده ارسی و همایون ایوانی اینجا کلیک کنید

کاری از مینو خواجه الدین

کاری از مینو خواجه الدین