در شهر لس آنجلس ایراد شده – سخنرانی سیاوش محمودی دربزرگداشت یاد جانباختگان و جانفشانان دهه شصت