گزارش برپایی یادمان یاد یاران درگوتنبرگ، سوئد

یادمان یاد یاران – گوتنبرگ سوئد
یادمان یاد یاران – گوتنبرگ سوئد

گزارش برپایی یادمان یاد یاران درگوتنبرگ (سوئد)

شنبه بیستم سپتامبر ۲۰۱۴  

یادمان یاد یاران – گوتنبرگ سوئد

یادمان یاد یاران – گوتنبرگ سوئد

به احترام یاد و نام همه جانفشانان کشتار دهه شصت به روال هر ساله ، کمیته یادمان یاد یاران – گوتنبرگ ، نشستی را در بعد از ظهر شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ در سالن اجتماعات فولکت هوس باکا ، سازمان داد. از ساعاتی پیش ازبرنامه سالن توسط فعالین کمیته یادمان ، با عکس ها و باندرول هاو شعار “ نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم “ و شعار „زندانی کارگر و زندانی سیاسی آزاد باید گردد“ وخوش آمد به یارانی که به  دعوت کمیته پاسخ مثبت دادند ، درکنار عکس ها و اسامی پُرشمارجانباختگان دهه شصت وبرپایی دو میز کتاب تزئین شده بود.

برنامه با حضور جمع وسیعی ازایرانیان ساکن شهر و حومه روبرو گردید. مجری برنامه رفیق فرخ قهرمانی از زندانیان سیاسی دهه شصت و ازجان بدربردگان کشتارسال ۶۷، برنامه رابا آخرین سروده رفیق محمود خلیلی با عنوان : “ سقوط نخواهم کرد “ آغازکرد شاعر درحقیقت این شعررا از زبان حال همه جان بدربردگان کشتار دهه شصت سروده است .*( ۱)

مجری برنامه آنگاه پس از خوش آمد گوئی،ازهمگان خواست به پا خیزندوبایاد،نام وخاطره و ماندگاری یادشیفتگان آزادی دهه شصت که خونفشان شدند ، یک دقیق کف بزنند.برنامه ها با خواندن „پیام کمیته یادمان „**(۲)توسط رفیق رحیم استخری آغازوآنگاه فیلم „به یاد آر“ در رابطه با پیشنیه تجمع خاوران وگفتگوبا چند تن ازمادران و اعضاء خانواده جانباختگان و توضیح چکونگی روبروشدن آنها باماجرای کشتارو پیدا کردن میعاد گاه خاوران و اذیت و آزارها ، توهین و بگیر و ببند های خاورانی ها طی تمامی این سال ها اززبان یکایک خانواده های  جانباختگان دو کشتار ۶۰ و ۶۷ صحبت به میان می آوردو فیلم تمامی سالن را به سکوت سنگین فرو برد.

پس از پنجاه دقیقه نمایش فیلم چهار قطعه موسیقی کلاسیک و ارائه هنرمندانه آن توسط رفیق محتبی دادگر، و اجرای پایانی قطعه همسرایی که کاری نو و بدیع از این هنرمند بود ، توانست سالن را با خود همراه گرداند.وبدین ترتیب بخش اول برنامه با اعلان آنتراکت و صرف چای و شیرینی به پایان برده شد.

مجری برنامه با دعوت از رفیق شاعرنیکی میرزایی ،بخش دوم را شروع کردم . نیکی در کنار رفیق مسعود مقدم که با گیتار خود شعر خوانی را همراهی می کرد.فضای دلچسب و آهنگینی به نشست یادمان دادند. نیکی میرزایی اشعاری از سرودههای خود را در کنار موسیقی مسعود برای حاضرین عرضه داشت. کارتوامان این دو هنرمند با استقبال جمع حاضرروبرو گردید.

سپس سخنران نشست رفیق مریم محسنی از خانواده های جانباختگان دهه شصت و از فعالین تجمع خاوران به پشت میکروفون دعوت شد. متن گفتگوی رفیق مریم با مضمون فیلم به نمایش در آمده انطباق قابل لمسی داشت . او رودررویی تجمع خانواده هادر خاوران با عوامل نیروهای امنیتی و سرکوبگررا طی سه دوره ممتد از ایستادگی ومقاومت خانواده ها با قاتلان فرزندان مردم ایران، این عاشقان آرمانخواه ، تقسیم نمود و زنجیره زمانی این سه دوره وافت وخیزهای آنرا به بحث گذاشت. در پایان رفیق مریم محسنی به سوالات حاضرین پاسخ گفتند. سخنرانی رفیق با استقبال جمع حاضر در سالن روبرو گردید.

پایان بخش برنامه شب یادمان یاد یاران گوتنبرگ ، ارائه موسیقی رفیق مسعود مقدم بود / و با دکلمه شعری از ایرج جنتی عطایی ، به ارائه کار موسیقیایی خود پرداخت . کار هنری این رفیق جوان هنرمند هم با استقبال جمع روبرو شد. نکته گفتنی اینکه حضور زنان درشب یادمان گوتنبرگ چشمگیر بوده است .

کمیته یادمان یاد یاران – گوتنبرگ، باردیگرهمکاری صمیمانه ارائه دهندگان برنامه رفقا رحیم استخری – مجتبی دادگر – نیکی میرزایی – مسعود مقدم و مریم محسنی درارائه برنامه یادمان و حضور جمع وسیع شرکت کنندگان در این شب ، مغتنم می شمارد وسپاس و امتنان خود را از یکایک آنان  اعلام می دارد.

کمیته یادمان یاد یاران – گوتنبرگ (سوئد)

بیست و یکم سپتامبر۲۰۱۴

 ضمیمه ها

*(۱)سقوط نخواهم کرد

محمود خلیلی

من به این پاهای خسته

دست های بسته

این پیکر بردارنشسته

ولی درهم نشکسته

بدهکارم

پس سکوت نخواهم کرد

من به دستان پینه بسته کار

به مقاومت زنان و مردان بیدار

رفقای در پیکار

به خاک تفته خاوران

بدهکارم

پس سکوت نخواهم کرد

من به مادران، همسران، پدران

خواهران ، برادران و فرزندانی

که در سرما و گرما

پشت حصار اوین و گوهردشت

و هزاران زندان در ایران

چشم انتظارلحظه دیدار

فحش خوردن و تحقیر شدند

بدهکارم

پس سکوت نخواهم کرد

من به همسرم و فرزندانم

که درد تبعید را بدوش کشیدند

بدهکارم

پس سکوت نخواهم کرد

من به خود، خود، خودم بدهکارم

برای کودکی گم شده ام

جوانی اسارتم

میان سالی غربتم

پس سکوت نخواهم کرد

سکوت آرزوی سرمایه است

پس سقوط نخواهم کرد

====================

**(۲) پیام کمیته یادمان

خانم ها ، آقایان ، یاران گرامی

۲۶سال پیش پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق ، با سرکشیدن جام زهر ، به فرمان امام مرگ (خمینی) درسال۶۷  کمیسیون مرگ درزندان های سراسر کشوریکی پس از دیگری تشکیل گردید. درتهران کمیسیون یا مثلث مرگ عبارت بودند از: حسینعلی نیری حاکم شرع وقت ، مرتضی اشراقی دادستان انقلاب و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات میرحسین موسوی نخست وزیر وقت واصلاح طلب امروزوهمچنین وزیر دادگستری دولت به اصطلاح “ تدبیر و امید“ حسن روحانی . کمیسیون مرگ با طرح چند سئوال ساده کار خود را با  هواداران پُرشمار مجاهدین خلق  آغاز کرد

آیا حاضرید در مصاحبه تلویزیونی منافقین را محکوم کنید؟

آیا حاضرید طناب دار به گردن منافقین بیاندازید

آیا حاضرید به ما در بدام انداختن منافقین  کمک کنید؟

آیا حاضرید اسامی منافقین سرموضعی بند خود را اعلام کنید ؟

آیا حاضرید به جبهه جنگ ایران و عراق بروید و از میدان های مین گذاری شده دشمن عبور کنید؟

در مورد فعالان سازمان مجاهدین خلق می گویند : پس از جلب اطمینان از افراد خواسته می شد تا نام سازمانی را که قبلا به آن وابسته بودند را اعلام دارند. اگر آنها در پاسخ می گفتند: “ مجاهد „، تفتیش عقاید پایان می گرفت و فرد به دالان مرگ هدایت میشد. اما اگر اعلام می کردند “ منافقین „، سئوالات ادامه پیدا می کرد.

در رابطه با چپ ها ، اما “ کمیسیون مرگ“، ضمن اینکه سعی میکردند که وانمود کنند که فقط می خواهند مسلمانان را که به فرایض دینی خود عمل می کنند ، از کسانی که این فرایض را به جای نمی آورند جدا کنند . از آنها می خواستند که به این پرسش ها پاسخ گویند؛

آیا شما مسلمانید ؟

آیا به خدا اعتقاد دارید ؟

آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید ؟

آیا محمد را به عنوان „خاتم انبیاء “ قبول دارید ؟

آیا در ماه رمضان روزه می گیرید ؟

آیا قرآن می خوانید ؟

آیا هر روز نماز می خوانید ؟

آیا ترجیح می دهید با یک مسلمان هم بند شوید و یا یک غیر مسلمان ؟

آیا حاضرید زیر ورقه ای را دایر بر اینکه به خدا، پیغمبر ، به قرآن و به روز رستاخیر ایمان دارید، امضاء کنید؟

و سرانجام اینکه:

آیا در خانواده ای بزرگ شده اید که پدر درآن نماز می خواند، روزه می گرفت و قرآن می خواند ؟

درپاسخ به این پرسش ها ، تعداد کسانیکه به معنای مرگبار این سئوالات پی بردند بسیار اندک بودند.

این پرسش ها از جانب “ کمیسیون مرگ“، آشکارا به گونه ای طراحی شده بود که به احساس مناعت و شرف زندانیان سیاسی، این فرزندان برومند تاریخ کشورمان و احترامشان به خود ،آسیب برسانند تا بتوانند بیشترین کشتار تاریخ بشری در نوع خود را به انجام برسانند.

یاران نازننین حاضر در سالن :

گردهم آیی یادمان امسال در شرایطی بر گزار می گردد که بحران سیاسی – اقتصادی و اجتماعی همه جانبه ای که طی سال های اخیر باعث شکاف عمیق در هیئت حاکمه و در مدار قدرت شده است . دست و پای حاکمان را بیش از پیش بسته و پیشروی توده مردم و کارگران را ممکن ساخته است .

توده وسیع مردم به درستی در می یابند که چرا جمهوری اسلامی مرتب اعدام می کند. پرونده می سازد،به بند می کشد، شخصیت ها را در هم می شکند و زندان و شکنجه و احضاریه و وصول وثیقه های چند ده و چند صد میلیونی به راه می اندازند تا مردمان ما را به قوانین ارتجاعی شان عادت دهند و همراه گردانند وتا خود به مانند دیکتاتورهای هم پیمان خویش قذافی ها مجبور به فراراز مهلکه پیشروی مردم نگردند.

ولی دور نیست آن روزهای پیشروی توده عظیم مردمان ما و دوری گزینی حاکمان خون و جنون از صحنه رویارویی های عظیم طبقاتی جامعه ما ایران بر فروریزاندن این جانیان ماقبل تاریخ و داعشی های قرون وسطایی.

چه نیک سروده است شاعر آزادی و توده ها،احمد شاملو :

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد

که مادران سیاه پوش

داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد

هنوز از سجاده ها

سر برنگرفته اند…

کمیته یادمان یاد یاران – گوتنبرگ ، همچون گذشته ها بر این باور است که بازگویی، آگاهی بخشی و مستند سازی کشتارهای وسیع جمهوری اسلامی ازآغاز به قدرت رسیدنش خاصه کشتار تابستان۶۰ و کشتارسراسری زندانیان سیاسی درسال۶۷  و همه جنایات بیشمار آن که تا به امروز بر نسل ما و جوانان و مردمان کشور ما رفته است، پایه یگانه اقدام ارزنده ای می تواندباشد که توسط هریک ازشاهدان رها شده و تبعیدی و فرد فرد خانواده های آنان در تمامی این یادمان ها و در صحنه خاوران های ایران به بار می نشیند.

از منظر ما همراهی عمیق با جنبش دادخواهی همه خانواده های اعدامیان ازسلسله کشتا رها ی این نظام در پهنه سی و پنج سال ازجنایت آدمکشان رژیم اسلامی به “ جرم جنایت علیه بشریت “ درمسیرتقویت وهرچه گسترده ترساختن ابعاد مبارزه طبقاتی توده رنج وکار در ایران و در راستای سازمانگری واژگونی کلیت این نظام تاریک اندیش میسر می گردد  .

زنده باد آزادی / زنده باد سوسیالیسم

زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد

کمیته یادمان یاد یاران – گوتنبرگ سوئد