یاد آر ز شمع مرده یاد آر

یادآر ز شمع مرده یاد آر
یادآر ز شمع مرده یاد آر

از یاران عزیز و دوستان دیرینِ مان، طرحی برای دو تن از زندانیان سیاسی سابق و جان بدربردگان از کشتارهای زندانهای جمهوری اسلامی برای بلاگ گفتگوهای زندان ارسال شده است.  ضمن تشکر از همدلی و همراهی هنرمند و طراح گرامی، این طرح چنان زیبا و گویا بود که آن را برای خوانندگان بلاگ گفتگوهای زندان نیز منتشر کردیم! به امید همکاری و همیاری وسیع تر هنرمندان و یاران گفتگوهای زندان در پربارتر شدن مطالب و آثار هنری درباره زندان و یاران از دست رفته امان… بی مناسبت ندیدیم که طرح با شعری از زنده یاد علی اکبر دهخدا همراه باشد

ای مرغ سحر! چو این شب تار / بگذاشت ز سر سیاهکاری،
وز نفحه ی روح بخش اسحار / رفت از سر خفتگان خماری،
بگشود گره ز زلف زرتار / محبوبه ی نیلگون عماری،
یزدان به کمال شد پدیدار / و اهریمن زشتخو حصاری ،
یاد آر ز شمع مرده یاد آر 

 

یادآر ز شمع مرده یاد آر

یادآر ز شمع مرده یاد آر