یاد جانفشانان منوچهر سلحشور و اقبال طاهر خو گرامی باد

رفیق جانفشان منوچهر سلحشور
رفیق جانفشان منوچهر سلحشور
 رفیق منوچهر سلحشور 

رفیق جانفشان منوچهر سلحشور

رفیق جانفشان منوچهر سلحشور


منوچهر سلحشور در دوم بهمن سال ۱۳۳۲ در مسجدسلیمان بدنیا آمد و در دوم بهمن سال ۱۳۶۱ به اتهام همکاری با سازماند رزمندگان در راه آزادی طبقه کارگر در اوین اعدام شد.

پیشمرگ فدائی خلق رفیق اقبال طاهر خو

پیشمرگ فدائی خلق رفیق اقبال طاهر خو

 رفیق اقبال طاهر خو

یشمرگ فدائی خلق رفیق اقبال طاهر خو در سال 1340 در شهر سنندج متولد شد . به علت وضعیت خانوادگی بیش از هر چیز مزه ظلم و استثمار را لمس کرده و با کسب آگاهی برای رهایی از یوغ ستم و استثمار چه قبل و چه بعد از انشعاب در صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در جهت تداوم خط انقلابی سازمان فعالانه حرکت کرد . در تاریخ 29.12.60 در یک نبرد نابرابر اما قهرمانه در روستای باشماغ خون سرخش پرچم انقلاب را گلگون نمود . یادش گرامی