« دومین اطلاعیه ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین «سرکوب، مقاومت و مبارزه

gr.5-001

دومین اطلاعیه ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین
«سرکوب، مقاومت و مبارزه»
یاران! و بیداران!ـ

با زهم به روال چند سال گذشته گزمه‌های امنیتی و انتظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران از حضور خانواده‌های کشته‌گان سال‌های سیاه شصت در آخرین جمعه سال 1393بر سر مزار آنان جلوگیری کردند. آنها بیش از دو دهه پس از کشتار زندانیان سیاسی هنوز حتی از گورهای بی نشانِ رفیقانِ ما می‌هراسند. با این وجود آرمانِ جمعی ما برجاست که سرانجام نوروزِ رهایی را در خاوران، در تمامی گورستان‌های بی نشان سرتاسر ایران، در هرکجایی که یاران مارا پنهان کرده اند برگزار کنیم.

پس با این امید، نو شدن سال را به تمامی خانواده‌های کشته شده ‌گان دهه‌ی شصت، به تمامی خانواده‌های جانفشانان تمامیِ سی و هفت سال گذشته که جان بر سر آرمان برابری وآزادی نهادندونیزبه مبارزانی که درزندان‌های جمهوری اسلامی به سرمی برندتبریک می گوییم. هم‌چنین نو شدن سال رابه کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران،دانشجویان،کودکان کار، ناچیزشده‌گان،فرودستان، شمرده نشده گان ، به آنهایی که صدایی ندارند تبریک می‌گوییم. ما نو شدن سال را به زنان، همجنسگرایان و کوییرها(Queer)، به خلق‌های تحت ستم، به پناهجویان و پناهندگان و گریخته‌گان از ظلم سیاسی و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی تبریک می‌گوییم. ما نو شدن سال را به تمامی آنهایی که به هم نپیوسته‌اند اما اگر روزی به هم بپیوندند کوه را هم جا به جا خواهند کرد تبریک می‌گوییم. ما نو شدن سال را به نوروزی در آینده، به نوروزی که می آید، به نوروز مردم تبریک می گوییم.

بنا بر اعلام قبلی ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران از تاریخ 11 تا 13 سپتامبر 2015 در شهر برلین برگزار خواهد شد. عنوان اصلی ششمین گردهمایی «سرکوب، مقاومت و مبارزه» خواهد بود و مباحث محوری به سرکوب، مقاومت و مبارزه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران خواهد پرداخت. از تمامی رفقا و دوستانی که علاقه و آمادگی دارند با توجه به مضمون فوق در این گردهمایی به عنوان سخنران حضور داشته باشند دعوت می‌کنیم تا پایان ماه مه عنوان سخنرانی خود را برای کمیته‌ی برگزاری ششمین گردهمایی ارسال کنند. مهلت نهایی تحویل متن سخنرانی‌ها اول آگوست2015خواهد بود.

ایمیل تماس با کمیته‌ی برگزاری ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران:

seminar.6berlin@gmail.com

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم
سرنگون باد کلیت نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
کمیته‌ی برگزاری ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
18 مارس 2015

4 Antworten

 1. Masha Karimi sagt:

  Tabrike saale now va nowruze baastaani, baa aarezuye gozare abr haaye siah,
  az aasemaane aabio zibaaye mihanemaan!.
  Tandorosto shaademaan baashid.
  Masha.
  Iran