گزارش دوم از برگزاری جشن گروهی زندانیان در سالن 12 زندان گوهر دشت

نوروز 1394 زندان گوهردشت
نوروز 1394 زندان گوهردشت
نوروز 1394 زندان گوهردشت

نوروز 1394 زندان گوهردشت

بر خلاف پیام نوروزی خامنه ای در چسباندن عید به پادشاهان و الویت داشتن ماتم و عزا و گریاندن مردم و ادامه خیمه شب بازی های حکومت و تزریق خرافات و دور کردن مردم از آگاهی انقلابی کمیته برگزاری مراسم عید در زندان گوهر دشت  مرکب از طیف های گوناگون با تدارک و برنامه ریزی کامل در تهیه شعر ، مقاله ، نمایش و… امکانات و شیرنی و آجیل جشن این روز ملی را با شکوه بر گذار کرد.

 جالب اینکه اصلاح طلبان حکومتی از جمله معتمدی مهر ، باستانی ، دکتر مدنی ، فقیه رضوی در جهت دفاع از حکومت جمهوری اسلامی بخصوص به دلیل فوت خواهر خامنه ای عزادار بودند و در این جشن ملی شرکت نکردند، و بدین وسیله وفاداری خود را به جمهوری اسلامی بخصوص به ولایت فقیه خامنه ای نشان داده  و در صف تبلیغ و تحمیل کنندگان خرافات و عزاداری و ماتم به مردم قرار گرفتند.

مراسم از ساعت ده و نیم شب شروع شده و تا ساعت سه و نیم صبح ادامه یافت ،مراسم با یادی از دوستان تبعیدی مانند بهنام ابراهیم زاده ، شهرام چنیان ، 12 و 13 نفر از دوستان نظامی از جمله علیرضا فراهانی ، ایرج حاتمی، فرید آزموده و همچنین با یادی از دوستانی که بر اثر فشار ها و شکنجه های سران و ماموران جمهوری اسلامی کشته شده اند مانند ساران، افشین اسانلو و کرمی خیر ابادی و … که در بین ما نیستند یاد شد و سپس دوستانی از ملیت های ترک ، عرب ، لر و کرد به زبانهای خود عید را تبریک گفتند و خواهان ادامه مبارزه شدند. دکتر لطیف حسنی پیام خود را به زبان ترکی بیان کرد و بصورت حماسی این روز را تبریک گفت که چکیده ان عبارت است از : بهار نو، سرمای زمستان استبداد را خواهد شکست و شکوفه های انقلاب باز خواهند شد. حاج کریم معروف به عزیز پیر مرد 76 ساله کرد عراق که وارد 19 مین سال حبس خود شده است در پیام تبریک خود به زبان کردی آرزو کرد که امسال دیکتاتوری سر نگون شده و همه ملت ایران از یوغ استبداد و بهره کشی آزاد شوند. رسول بداقی معلم مبارز که وارد 6مین سال حبس خود شده است و هنوز نتوانسته بچه های کوچک خود را در آغوش بگیرد با تقبیح اعمال سازش کارانه مخصوصا“ اصلاح طلبان و به اصطلاح سبزها مانند جعفر قبطانی و … به بیان برخی از اعمال ننگین آنها پرداخته، گفت با گزارشات آنها به حکومت و همکاری آنها با رژیم به طور نظامی بسیاری از فعالین گرفتار شدند و برخی در زندانها در حوادث 1388 به بند عادی تبعید شده اند، همچنین یاد آوری کرد که سال گذشته با طومار در خواستی 13 نفره اصلاح طلبان که از طریق امضای طومار از ادراه اطلاعات( یعنی وزارت اطلاعات که همان بازجوها و شکنجه گران هستند در خواست تبعید برخی از زندانیان را می کردند) خواستند برخی از زندانیان را از گوهر دشت تبعید کنند و به دنبال طومار 13 نفره اصلاح طلبان تعدادی از زندانیان به قزل حصار تبعید شدند وی تاکید کرد سعید … که مورد تایید رژیم اسلامی است با هدایت اصلاح طلبان و به نیابت آنها وقتی در سال گذشته من( رسول بداقی) مسئول جلسه بودم و به شاهرخ زمانی اجازه دادم   مقاله ای در باره طبقه کارگر بخواند و سرود جهانی کارگر را اجرا کند یک سال مرا تحریم کردند، این آدمها ادعای دمکراسی و دمکرات بودن را دارند اما ادعای آنها کاملا“ دروغین است ولی بعنوان بخشی از حکومت با کارگران و معلمان دشمنی ریشه ای دارند و پادو دیکتاتوری هستند، وی آنها را شیشه عمر استبداد نامید و گفت آنها دشمن آزادی و برابری و حامی ادامه دیکتاتوری هستند.

(لازم به یاد آوری است شورای دوره قبلی به دستور مردان رئیس زندان با همکاری این سازشکاران، سیمکو خلقتی و شاهرخ زمانی دو عضو از سه عضو شورا به قزل حصار و اوین تبعید شدند و در پی این تبعید شورای دو دوره که انقلابی بود منحل شد.) پس از اتمام پیام رسول بداقی شعر حماسی، احساسی خوانده شد و سپس یکی از دوستان بهایی آقای فهیم دل مقاله ای مربوط به تاریخ ریشه و چگونگی عید نوروز پرداخته و تاکید کرد که این روز را 300 میلیون انسان جشن می گیرند، و نمی توان به هر بهانه ای از وظیفه برگزاری آن شانه خالی کرد.

از اول مراسم تا انتهای آن مسابقه ای در چند مرحله شاد و طنز گونه و انتقادی تدارک دیده شده بود، که بین چهار گروه سالن اجرا شد و هیت داوران به گروههای اول تا چهارم جوایز

نوروز 1394 زندان گوهردشتنوروز 1394 زندان گوهردشت

نوروز 1394 زندان گوهردشت

متفاوت اهدا کرد، یکی از جالبترین بخشهای آن نمایش و تمسخر  چگونگی حمله گارد و عوامل وحشی رژیم به سالن در هفته های گذشته بود، در طی مدت برگزاری مراسم در دو نوبت از حاضرین در مراسم با کیک و شیر کاکائو پذیرایی شد.

آقای محمود بادوام  مانند دوره های قبل شعری طنز گونه و فرحبخش با همکاری تمامی حاضرین در سالن می خواند که در پایان هر بیت همه ی سالن با وی همنوایی می کردند.

در نهایت با به پایان رسیدن سال گذشته و شروع سال جدید همه افراد غیر از اصلاح طلبان که در مراسم حضور نداشتند بقیه همه بطور گرم و صمیمانه مانند یک خانواده با هم روبوسی کرده و مراسم در ساعت سه و نیم به پایان رسید.

پایان گزارش

هشدار

لازم به توضیح یک موضوع مهم است :

خامنه ای در پیام نوروزی امسال بطور غیر مستقیم زندانیان سیاسی را تهدید کرده است ، بنا براین جان و سلامتی زندانیان سیاسی بخصوص زندانیان سیاسی گوهر دشت در خطر است ، لازم است تشکل ها ،سازمانها ، احزاب  و نهاد های اجتماعی و انسانی داخلی و جهانی در این رابطه هر چه بیشتر هشیار باشند و از هم اکنون خود را و نهادهای داخلی و جهانی را با توجه به پیام معنا دار خامنه ای آماده کنند و حتی لازم است قبل از هر عملی از طرف نظام علیه زندانیان، اعتراضات متحدانه ای برای حمایت از زندانیان سیاسی هر چه بیشتر گسترش یابد، با توجه به اینکه به روز جهانی کارگر نزدیک می شویم می تواند حمایت و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی یکی از مطالبات محوری طبقه کارگر قرار بگیرد، با توجه به تجربه ماجرای حمله به 209 اوین، نباید منتظر تجربه تلخ دیگری بمانیم و پس از عملکرد رژیم افسوس بخوریم،

خانواده زندانیان، تشکل ها و فعالین کارگری، همچنین تشکل های معلمان و همین طور کمیته های دفاع از زندانیان باید بسیار هشیار باشند و با بر قراری ارتباطات بیشتر بین  خود آمادگی بیشتری در دفاع از زندانیان و  نشان دادن عکس العمل سریع و همبستگی با خانواده ها حاضر باشند.

فریده جعفری

2/1/1394

تکثیر از :

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی