اقدام کثیف و بی شرمانۀ هواداران رضا پهلوی را به شدت محکوم می کنیم!، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران و آزادیخواهان !ـ

اخیراً مطلع شدیم که در فیسبوک صفحه ای به نام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، به این آدرس وجود دارد:

https://www.facebook.com/7tapeh

با وجودی که از محتوای آن به روشنی پیداست که این صفحه جعلی است و نام این سندیکا مورد سوء استفادۀ تبلیغاتی قرار گرفته، اما جهت اطمینان، موضوع را با مسئولین سندیکا در میان گذاشتیم و رضا رخشان با انتشار متن زیر در صفحۀ فیسبوکش به صراحت موضع سندیکا را اعلام کرد.

رضا رخشان

„سندیکای هفت تپه هیچ گونه صفحه ای در فیس بوک ندارد امروز از طریق یکی از رفقا دریافتم که در فیس بوک صفحه ای بنام سندیکای کارگران هفت تپه درست کرده اند و درین صفحه بنام ما یه سری اخبار واطلاعیه کذب را منتشر نموده اند. ما ضمن رد این گونه جعلیات  و بی اخلاقیها اعلام می کنیم که شدیدا ازین گونه رفتارهای غیر انسانی ابراز انزجار می کنیم . و این گونه اعمال را در راستای ضدیت و مخالفت اشکار بر علیه منافع و مطالبات بحق کارگری می دانیم.

با ارزوی دنیایی که مبارزه برحق کارگران مصادره عمال سرمایه از هر طیف نگردد رضارخشان فروردین ماه/1394″

 

این صفحه که از محتوا و مشخصات آن پیداست وابسته به طفیلی های سلطنت طلب و هوادار رضا پهلوی است، مزورانه کوشیده است با این ترفند هم اعتبار این سندیکای مستقل را زیر سئوال ببرد و تلاش کند آن را وابسته بخود نشان داده و هم از این طریق و حتّا با پیشنهاد کمک مالی در این بخش از جنبش کارگری نفوذ کند، در عین حال نشاندهندۀ قدرت جنبش کارگری است که این عناصر با این تشبثات می کوشند برای خود کسب „اعتبار“ کنند.

این عناصر همان کسانی هستند که در ماه گذشته با بی شرمی اطلاعیه جعلی زیر را به نام سندیکای نیشکر هفت تپه و چند نام ساختگی دیگر منتشر کردند:

Haft Tapeh Sugarcane Workers’ Syndicate سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

  1. 1 Januar ·

خبر رسانی کنید

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از همه کارگران کشور و کارگران شرکت نفت دعوت میکند از اول بهمن اعتصابات سراسری نا محدود را با هدف دستیابی به همه حقوق قانونی کارگری و انسانی و معیشتی ، آغاز نمایند تا آزادی همه کارگران زندانی تا تشکیل و فعال شدن سندیکاهای کارگری تا باز پرداخت تمام حقوق و مطالبات عقب افتاده اعتصاب نا محدود میکنیم از همه فعالین دعوت می شود با این اعتصاب سراسری همکاری کنند و خبر آن را منتشر کنند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه گروهی از کارگران شرکت نفت در خوزستان کارگران مجتمع ها و صنایع فولاد کارگران لوله سازی کارگران پالایشگاه آبادان

و هنگامی که با تکذیبیۀ زیر و سایر نهادهای کارگری توطئه شان نقش برآب شد،

اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

باخبر شدیم که از طرف سندیکای کارگران هفت تپه بیانیه ای جهت دعوت به اعتصابات سراسری بهمراه چند تشکل دیگر در جنوب صادر شده است. ما ضمن اینکه قویا بیانیه مذکور را تکذیب می کنیم ؛یادآورمیشویم که هیچگونه ارتباط ویا تماسی درین باره با تشکلهای مذکور نداشته و انزجار خود را ازین گونه خبر سازیها اعلام می کنیم.

با ارزوی دنیایی که شاهد این قبیل امور نادرست وغیر اخلاقی نباشیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

باز با بیشرمی تمام مبادرت به انتشار اطلاعیۀ جعلی تهمت و توهین آمیز زیر به نام سندیکا کردند:

Haft Tapeh Sugarcane Workers’ Syndicate سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

  1. Januar ·

دوستان شاهد هستیم که پس از اعلامیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای اعتصاب سراسری و همزمان درخواست ما بر عدم قبول کمک مالی بنام این سندیکا تعدادی کاسبکار سیاسی که ادعای مبارزه برای حقوق کارگران را دارند و در ایران و در میان کارگران بعنوان مأموران نفوذی شوراهای اسلامی در میان جنبش صنفی و مدنی کارگران معروفند؛ دست به جعل تکذیبیه زده اند….

اما „شاه“کار و وقیحانه ترین اقدام این عناصر، انتشار اطلاعیه ای به اصطلاح از طرف کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از رضا پهلوی به شرح زیر است که بدترین اتهام و توهین نسبت به این کارگران شریف و جنبش مستقل کارگری ایران است:

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

‏مارس 14‏، ساعت ‏23:24‏ ·

کارگران نیشکر هفت تپه به نمایندگی از سوی کارگران خوزستان و جنبش کارگری حمایت خود را از رضا پهلوی که اولین کسی بود که صدای ما را به جهانیان رسانید , اعلام میداریم و او را پرچم دار و صدای ستم دیدگان و فعالین مدنی و صنفی کشور ایران میدانیم جنبش کارگری در خوزستان از رضا پهلوی حمایت میکند

تاریخچۀ مبارزات درخشان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و مواضع روشن مسئولین آن، بروشنی نشان می دهد که از این  پیرایه ها و اتهامات  بدور هستند و با هیچ  ترفندی این  وصله ها به  آنها نمی چسبد. ما نیز همزبان با رضا رخشان ضمن اعلام انزجار خود از این اعمال ننگین، به شدت آن را محکوم کرده و از همۀ فعالین کارگری و هواداران طبقۀ کارگر می خواهیم با افشای وسیع و همگانی  نیات پلید این عناصر، دست کثیف آنها را برای همیشه از جنبش کارگری کوتاه کنیم.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

سه شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ برابر با ۰۷ آوريل ۲۰۱۵