گفتگوهای زندان فرامی خواند: تلاش برای مستند سازی جنایات رژیم جمهوری اسلامی

گفتگوهای زندان
گفتگوهای زندان

گفتگوهای زندان از تمامی کسانی که می توانند در مستندسازی جنایات رژیم یاری رسانند درخواست می کند که اطلاعات و یا مدارک خود را به آدرس نشریه ارسال کنند:ـ

فرم گردآوری گزارشات مربوط به جانفشانان و جان باختگان در زندان های رژیم جمهوری اسلامی:ـ

نام خانوادگی:
نام:
محل تولد:
تاریخ تولد:
تاریخ دستگیری:
محل کشته شدن:
تاریخ کشته شدن:
نحوه قتل از سوی رژیم:
اتهام:
توضیحات:
شماره ردیف در فهرست منتشره گفتگوهای زندان:ـ

برای داون لود لیست جانفشانان و جانباختگان کشتار سراسری 1367 اینجا کلیک کنید: اسناد نسل کشی کمونیستها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران
گزارش شاهد:ـ
 چه اطلاعات یا خاطره ای از او دارید؟
 در چه بندها و زندان هایی از او اطلاع دارید؟
 آخرین اطلاعاتی که از او دارید؟

2 Antworten

  1. سهیلا sagt:

    راجع به شروین نورانی که اشتباهاروحانی ثبت نشده