نگاه هفته: فیلمهایی از سومین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

در تدارک ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، برلین 11 تا 13 سپتامبر 2015
در تدارک ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، برلین 11 تا 13 سپتامبر 2015

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران از یازده تا سیزده سپتامبر 2015 در راه است به همین مناسبت نگاهی داریم به برخی کارهای تولید شده کمیته هنری گردهمایی سراسری در گردهمایی های پیشین. این هفته دو کلیپ مرتبط با سومین گردهمایی سراسری در شهر هانوفر آلمان را مرور می کنیم

برای دیدن فیلمهای دیگر سومین گردهمایی سرای اینجا کلیک کنید