اطلاعیه درباره ثبت نام برای شرکت در ششمین گردهمائی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران از ١١ تا ١٣ سپتامبر ٢٠١٥ – برلین

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین
ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین

رفقا و همراهان

ششمین گردهمایی‌های سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی از ١١ تا ١٣ سپتامبر سال جاری با موضوع «سرکوب، مقاومت و مبارزه» در برلين برگزار خواهد شد. از این طریق از شما تقاضا می کنیم که با ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت خود در گردهمائی، ما را در تنظیم امورمالی  یاری رسانید.

هزینه حضور در گردهمائی :ـ

دانشجویان ، بیکاران و پناهجویان از  تخفیف  ویژه برخوردار خواهند بود. ١١٠ یورو هزینه شرکت سه روزه در گردهمائی با امکانات خواب در اتاقهای ١ ، ٢ ،٣، ویا٤ نفره و همراه با غذا، و ورودی
دانشجویان ، بیکاران و پناهجویان از  تخفیف  ویژه برخوردار خواهند بود.  ٥٥ یورو هزینه شرکت سه روزه  در گردهمائی با غذا و ورودی بدون امکان خواب
دانشجویان ، بیکاران و پناهجویان از  تخفیف  ویژه برخوردار خواهند بود. ٢٥ یورو هزینه شرکت سه روزه  در گردهمائی
دانشجویان ، بیکاران و پناهجویان از  تخفیف  ویژه برخوردار خواهند بود. ١٠ یورو هزینه شرکت در هر روز گردهمائی

 

چگونگی ثبت نام و هزینه حضور در گردهمائی :ـ

رفقا و یاران!

لطفا هزینه شرکت خود در ششمین گردهمائی را با توجه به جدول بالا به شماره حساب زیر واریز نمائید:

Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen im Iran- e.V.

IBAN: DE16 1007 0024 0348 6677 00

BIC (SWIFT): DEUTDEDBBER

Deutsche Bank

لطفا نام و زمان شرکت خود در گردهمائی را با ایمیل زیر به ما اطلاع دهید:ـ

Seminar.6berlin@gmail.com

با امید به اینکه ششمين گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانيان سياسي با همکاري و همدلي همه‌ی شما عزیزان علاقه‌مند، نشستي پربار و درخور نام و ياد رفقاي قهرماني باشد که جان خويش را بر سر آرمان آزادي و برابري و مبارزه در جهت سرنگوني جمهوري اسلامي نهادند.

کميته‌ی برگزاري ششمين گردهمايي سراسري درباره کشتار زندانيان سياسی