صفحه اینترنتی ویژه ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران آغاز به کار کرد

در تدارک ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، برلین 11 تا 13 سپتامبر 2015
در تدارک ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، برلین 11 تا 13 سپتامبر 2015

به همت کمیته برگزارکننده صفحه اینترنتی ویژه ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران آغاز به کار کرد، برای دسترسی به اطلاعات و اخبار گردهمایی علاقمندان می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند

http://www.cmppir6.com/

برای دیدن صفحه ویژه ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران اینجا کلیک کنید

ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران

ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران

73 Antworten

 1. حی علی الصلاة: شکنجه نماز در اوین! sagt:

  حی علی الصلاة: شکنجه نماز در اوین!

  http://www.iranglobal.info/node/48297

 2. تلنگری به خاطرات sagt:

  تلنگری به خاطرات

  http://www.iranglobal.info/node/48361

 3. عزاداران لوناپارک در برابر اوین sagt:

  عزاداران لوناپارک در برابر اوین

  http://www.iranglobal.info/node/48398

 4. بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ sagt:

  بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/48727

 5. بیست روز پیش از چهارده سالگی بازداشت شدم! sagt:

  بیست روز پیش از چهارده سالگی بازداشت شدم!

  http://www.iranglobal.info/node/48949

 6. امیر هوشنگ اطیابی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧ sagt:

  امیر هوشنگ اطیابی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

  http://www.iranglobal.info/node/49106

 7. مرسده قائدی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  مرسده قائدی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49267

 8. رضا شمیرانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  رضا شمیرانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49455

 9. حسین ملکی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  حسین ملکی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49580

 10. امیرحسین بهبودی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  امیرحسین بهبودی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49655

 11. چیزی بگو، چیزی نگو، لاله مرداد سرب نوش! sagt:

  چیزی بگو، چیزی نگو، لاله مرداد سرب نوش!

  http://www.iranglobal.info/node/49681

 12. شهاب شکوهی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  شهاب شکوهی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49728

 13. مهرداد نشاطی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  مهرداد نشاطی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49782

 14. مهدی اصلانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  مهدی اصلانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49848

 15. محمود خلیلی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷ sagt:

  محمود خلیلی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/49917

 16. داستان من و جليل شهبازی sagt:

  داستان من و جليل شهبازی

  http://www.iranglobal.info/node/49966

 17. محمد هُشی و کشتار تابستان ۶۷ _ اصفهان sagt:

  محمد هُشی و کشتار تابستان ۶۷ _ اصفهان

  http://www.iranglobal.info/node/50003

 18. منیره برادران و کشتار تابستان ۶۷ _ تهران sagt:

  منیره برادران و کشتار تابستان ۶۷ _ تهران

  http://www.iranglobal.info/node/50051

 19. رحمت غلامی و کشتار تابستان ۶۷ _ زنجان sagt:

  رحمت غلامی و کشتار تابستان ۶۷ _ زنجان

  http://www.iranglobal.info/node/50108

 20. محمدرضا متین و کشتار تابستان ۶۷ _ تبریز sagt:

  محمدرضا متین و کشتار تابستان ۶۷ _ تبریز

  http://www.iranglobal.info/node/50163

 21. رحمان درکشیده و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧ sagt:

  رحمان درکشیده و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

  http://www.iranglobal.info/node/50234

 22. یادمانده هائی چند از سالیان خاموشی sagt:

  یادمانده هائی چند از سالیان خاموشی

  http://www.iranglobal.info/node/50305

 23. نبردی نابرابر sagt:

  نبردی نابرابر

  http://www.iranglobal.info/node/50381

 24. یادمانده ای از تابستان سیاه ۶۷ - زندان گوهردشت sagt:

  یادمانده ای از تابستان سیاه ۶۷ – زندان گوهردشت

  http://www.iranglobal.info/node/50442

 25. کارنامه محمدعلی نصرتی دژخیمی که آدم کشتن برایش از کشتن مگس آسانتر است! sagt:

  کارنامه محمدعلی نصرتی دژخیمی که آدم کشتن برایش از کشتن مگس آسانتر است!

  http://www.iranglobal.info/node/50492

 26. سلمان خدادادی دژخیم رژیم آخوندی در تبریز و اردبیل و آذربایجان sagt:

  سلمان خدادادی دژخیم رژیم آخوندی در تبریز و اردبیل و آذربایجان

  http://www.iranglobal.info/node/50545

 27. محل تولد: زندان اوین! sagt:

  محل تولد: زندان اوین!

  http://www.iranglobal.info/node/50755

 28. زخم باز/ پیروز دوانی، نویسنده ای که پیکرش هرگز پیدا نشد! sagt:

  زخم باز/ پیروز دوانی، نویسنده ای که پیکرش هرگز پیدا نشد!

  http://www.iranglobal.info/node/51790

 29. هما دشتی پس از سال ها درد و رنج و زندان و شکنجه درگذشت sagt:

  هما دشتی پس از سال ها درد و رنج و زندان و شکنجه درگذشت

  http://www.iranglobal.info/node/51811

 30. آخوند دزد و منفور و فاسد و جنایتکار عباس واعظ طبسی مُرد! sagt:

  آخوند دزد و منفور و فاسد و جنایتکار عباس واعظ طبسی مُرد!

  http://www.iranglobal.info/node/53626

 31. یکم اردیبهشت ماه سالگرد آغاز برنامه انهدام فرهنگی رژیم آخوندی! sagt:

  یکم اردیبهشت ماه سالگرد آغاز برنامه انهدام فرهنگی رژیم آخوندی!

  http://www.iranglobal.info/node/54341

 32. دانشگاه تبریز - آن سال ها sagt:

  دانشگاه تبریز – آن سال ها

  http://www.iranglobal.info/node/54427

 33. رنجنامه افشین بایمانی پس از شانزده سال زندان sagt:

  رنجنامه افشین بایمانی پس از شانزده سال زندان

  http://www.iranglobal.info/node/54673

 34. به یاد برادرم محسن بهکیش sagt:

  به یاد برادرم محسن بهکیش

  http://www.iranglobal.info/node/54870

 35. دوازدهم خردادماه سالگرد کشتار پنجاه و نه مهابادی بی گناه در تبریز sagt:

  دوازدهم خردادماه سالگرد کشتار پنجاه و نه مهابادی بی گناه در تبریز

  http://www.iranglobal.info/node/55034

 36. بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ sagt:

  بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/55833

 37. هفتم شهریورماه سالگرد اعدام ددمنشانه لادن بیانی و اکبر آقباشلو sagt:

  هفتم شهریورماه سالگرد اعدام ددمنشانه لادن بیانی و اکبر آقباشلو

  http://www.iranglobal.info/node/56445

 38. یازدهم شهریورماه سالگرد کشتار ددمنشانه مردم بی گناه و بی دفاع قارنا sagt:

  یازدهم شهریورماه سالگرد کشتار ددمنشانه مردم بی گناه و بی دفاع قارنا

  http://www.iranglobal.info/node/56505

 39. سیمای شکنجه sagt:

  سیمای شکنجه

  http://www.iranglobal.info/node/56623

 40. یه جنگل ستاره sagt:

  یه جنگل ستاره

  http://www.iranglobal.info/node/57044

 41. سیزدهم آبان ماه سالگرد کشتار ددمنشانه مردم بی گناه و بی دفاع ایندرقاش sagt:

  سیزدهم آبان ماه سالگرد کشتار ددمنشانه مردم بی گناه و بی دفاع ایندرقاش

  http://www.iranglobal.info/node/57439

 42. چگونه سه مزدور آخوندیسم به دختری به نام یاس تجاوز کردند؟ sagt:

  چگونه سه مزدور آخوندیسم به دختری به نام یاس تجاوز کردند؟

  http://www.iranglobal.info/node/57599

 43. در بازداشتگاه به دخترخاله ام تجاوز کردند و او هم خودش را کشت! sagt:

  در بازداشتگاه به دخترخاله ام تجاوز کردند و او هم خودش را کشت!

  http://www.iranglobal.info/node/57658

 44. آخوند خونخوار و آدمکش عبدالکریم موسوی اردبیلی مُرد! sagt:

  آخوند خونخوار و آدمکش عبدالکریم موسوی اردبیلی مُرد!

  http://www.iranglobal.info/node/57734

 45. چرا شمسی خانم هفتاد ساله در زندان خودکشی کرد؟ sagt:

  چرا شمسی خانم هفتاد ساله در زندان خودکشی کرد؟

  http://www.iranglobal.info/node/57835

 46. احد اصغرنژادعاکف از سرکوبگران رژیم آخوندی در تبریز و آذربایجان sagt:

  احد اصغرنژادعاکف از سرکوبگران رژیم آخوندی در تبریز و آذربایجان

  http://www.iranglobal.info/node/57961

 47. علی آذریان یکی از دانه درشت ترین سرکوبگران رژیم آخوندی در آذربایجان و کردستان sagt:

  علی آذریان یکی از دانه درشت ترین سرکوبگران رژیم آخوندی در آذربایجان و کردستان

  http://www.iranglobal.info/node/58077

 48. احمد علیرضا بیگی مهره سرکوب رژیم آخوندی در آذربایجان و چند استان دیگر sagt:

  احمد علیرضا بیگی مهره سرکوب رژیم آخوندی در آذربایجان و چند استان دیگر

  http://www.iranglobal.info/node/58179

 49. محمدرضا زنوزی مطلق سرمایه دار دانه درشت تبریز و آذربایجان sagt:

  محمدرضا زنوزی مطلق سرمایه دار دانه درشت تبریز و آذربایجان

  http://www.iranglobal.info/node/58244

 50. شانزدهم دی ماه سالگرد اعدام ددمنشانه شهره مدیر شانه چی sagt:

  شانزدهم دی ماه سالگرد اعدام ددمنشانه شهره مدیر شانه چی

  http://www.iranglobal.info/node/58343

 51. آخوند دانه درشت رژیم ولایت فقیه اکبر هاشمی رفسنجانی مُرد! sagt:

  آخوند دانه درشت رژیم ولایت فقیه اکبر هاشمی رفسنجانی مُرد!

  http://www.iranglobal.info/node/58398

 52. بیست و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ sagt:

  بیست و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/61175

 53. فضیلت جان، تو "جان" دادی که "آزادی" نمیرد! sagt:

  فضیلت جان، تو „جان“ دادی که „آزادی“ نمیرد!

  http://www.iranglobal.info/node/61285

 54. تجاوز دژخیمان آخوندیسم به ملیحه اقوامی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷ sagt:

  تجاوز دژخیمان آخوندیسم به ملیحه اقوامی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/61356

 55. تجاوز به نسرین شجاعی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷ _ اصفهان sagt:

  تجاوز به نسرین شجاعی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷ _ اصفهان

  http://www.iranglobal.info/node/61457

 56. گزارش همایون ایوانی از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ sagt:

  گزارش همایون ایوانی از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

  http://www.iranglobal.info/node/61733

 57. آخوند اسحق فروتن سرای کارگزار رژیم ولایت فقیه در تبریز و آذربایجان مُرد! sagt:

  آخوند اسحق فروتن سرای کارگزار رژیم ولایت فقیه در تبریز و آذربایجان مُرد!

  http://www.iranglobal.info/node/61859

 58. روایتی از تابستان ۶۷ ، می خواهم زنده بمانم! sagt:

  روایتی از تابستان ۶۷ ، می خواهم زنده بمانم!

  http://www.iranglobal.info/node/61966

 59. برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان sagt:

  برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان

  http://www.iranglobal.info/node/62157

 60. تجاوز یک اتفاق ساده بود؟ sagt:

  تجاوز یک اتفاق ساده بود؟

  http://www.iranglobal.info/node/62292

 61. آن سوی پرده شرم sagt:

  آن سوی پرده شرم

  http://www.iranglobal.info/node/62487

 62. حسن روستایی بازجو و شکنجه گر رژیم آخوندی در تبریز و آذربایجان sagt:

  حسن روستایی بازجو و شکنجه گر رژیم آخوندی در تبریز و آذربایجان

  http://www.iranglobal.info/node/62685

 63. علی روستایی لات ولگردی که ژنرال رژیم آخوندی شد! sagt:

  علی روستایی لات ولگردی که ژنرال رژیم آخوندی شد!

  http://www.iranglobal.info/node/63230

 64. اکبر غفاری سگ هار رژیم در تبریز و آذربایجان sagt:

  اکبر غفاری سگ هار رژیم در تبریز و آذربایجان

  http://www.iranglobal.info/node/63378

 65. اکبر غفاری سگ هار رژیم در تبریز و آذربایجان sagt:

  اکبر غفاری سگ هار رژیم در تبریز و آذربایجان

  http://www.iranglobal.info/node/63378

 66. بخشی از سرگذشت شادی صدر از زبان خودش sagt:

  بخشی از سرگذشت شادی صدر از زبان خودش

  http://www.iranglobal.info/node/63519

 67. مژگان و فرحناز، دو یار سربدار! sagt:

  مژگان و فرحناز، دو یار سربدار!

  http://www.iranglobal.info/node/63593

 68. می گفت حامله هست و بازجو با لگد به شکمش می زد! sagt:

  می گفت حامله هست و بازجو با لگد به شکمش می زد!

  http://www.iranglobal.info/node/63791

 69. آغاز بهار ۱۳۶٢ در اوین sagt:

  آغاز بهار ۱۳۶٢ در اوین

  http://www.iranglobal.info/node/65410

 70. زندان گوهردشت - نوروز ۱۳۶۶ sagt:

  زندان گوهردشت – نوروز ۱۳۶۶

  http://www.iranglobal.info/node/65522

 71. بیست و یکم فروردین ماه سالگرد اعدام ددمنشانه مجتبی مطلع سراب در زندان تبریز sagt:

  بیست و یکم فروردین ماه سالگرد اعدام ددمنشانه مجتبی مطلع سراب در زندان تبریز

  http://www.iranglobal.info/node/65722

 72. خدیجه جابری گل سرخ کرمانشاه در بهار پرپر شد! sagt:

  خدیجه جابری گل سرخ کرمانشاه در بهار پرپر شد!

  http://www.iranglobal.info/node/65828