لیست سخنگویان مطبوعاتی، پوستر و وب سایت اختصاصی ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)

پوستر ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)
پوستر ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)

به نقل از صفحه ویژه گردهمایی ششم

http://www.cmppir6.com/?p=285

لیست سخنگویان مطبوعاتی، پوستر و وب سایت اختصاصی ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)

 

تابستان امسال برلین میزبان ششمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران است از این رو برای انعکاس هرچه وسیعتر این مراسم و اطلاع رسانی کامل، همچون 5 گردهمایی قبلی دوستان ورفقای عزیزی در شهرها و کشورهای مختلف وظیفه سخنگویان مطبوعاتی را بر عهده گرفته اند، تا از طریق مصاحبه و گفتگو با علاقه مندان و جمع های مختلف ضمن خبر رسانی، روند پیشرفت کارها را به اطلاع عموم برسانند.

سخنگویان مطبوعاتی ششمین گردهمایی سراسری عبارتند از:

آلمان

عسل اخوان             آدرس ایمیل

asal.akhavan@gmail.com

میلا مسافر              آدرس ایمیل

mossafer@aol.com

هژیر پلاسچی          آدرس ایمیل

hazhir.pelaschi@googlemail.com

سعید حبیبی             آدرس ایمیل

saeedhabibi@gmail.com

مژده ارسی              آدرس ایمیل

puyeshtv@yahoo.com

سیاوش محمودی      آدرس ایمیل

saba33h@yahoo.de

هلند

سیروس کفایی          آدرس ایمیل

30rous@gmail.com

مجید آزادی             آدرس ایمیل

arrjan12@yahoo.com

انگلستان

شهاب شکوهی       آدرس ایمیل

shahabrichmond@yahoo.co.uk

سوئد

سودابه اردوان          آدرس ایمیل

soudabehsa@hotmail.com

فرخ قهرمانی           آدرس ایمیل

azadiebaian@yahoo.se

نروژ

ناصر پرنیان            آدرس ایمیل

gilekho@yahoo.com

پرویز پناهی            آدرس ایمیل

parvizpanahi@msn.com

استرالیا

بهروز جلیلیان         آدرس ایمیل

behrouzan@gmail.com

کانادا

سولماز بهاران             آدرس ایمیل

sulmaz13@gmail.com

آمریکا

علی دروازه غاری      آدرس ایمیل

alidarvazehghari@yahoo.com

 از بین 13 طرح ارائه شده به کمیته هنری گردهمایی سراسری، طرح زیر بر اساس آرا بعنوان پوستر گردهمایی ششم انتخاب گردید. بدیهی است از طرح های دیگر بعنوان پوستر و کارت پستال در گردهمایی و مناسبت های دیگر استفاده خواهد شد.

پوستر ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)

پوستر ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)

جهت برقراری ارتباط مستمر و دریافت اخبار به روز گردهمایی، وب سایت ششمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی تحت آدرس:

www.cmppir6.com

پل ارتباطی با شما عزیزان خواهد بود.

اسامی سخنگویان در سایر مناطق طی اطلاعیه های بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

روابط عمومی ششمین گردهمایی سراسری

16.07.2015