ویدئوکلیپ نهمین سالروز سروده ناظم حکمت

با سلام به دست اندرکاران و مسئولان گفتگوهای زندان و امید که ششمين گردهمایی سراسری درباره ی  کشتار زندانیان سیاسی ایران در برلین به تاریخ ۱۱ تا ۱۳ سپتامبر 2015 با موفقیت برگزار شود. ویدئو کلیپ „نهمین سالروز“ به کمک جمعی از دوستان تهیه شده است و هم سرنوشتی همه ی زندانیان سیاسی در جهان را نمایان می سازد. هرچند خاطرات شفاهی و کتبی بسیاری از بازماندگان زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بیان شرایطی بسی دشوارتر از تجربه ی ناظم حکمت است، اما سروده ی وی تصویری اثرگذار دارد که ما را بر آن داشت تا اقدام به ترجمه و خوانش آن بکنیم و برای بهتر ارایه شدن به شکل ویدئوکلیپ، تصاویر گرافیکی مربوط به شعر را طراحی کردیم. امید که این ویدئوکلیپ، مورد استفاده ی همه ی آنهایی قرارگیرد که با تمام وجود به انسان هایی که از جان خود گذشتند، احترام می گذارند و در جستجوی اندیشه های بازماندگان تلاش می کنند. 

ناظم حکمت شاعر مبارز و آزدیخواه ترکیه است که در بسیاری از سروده های خود از عشق، صلح، انقلاب، امید و اندوه و هر آنچه که بایسته ی انسان است سخن گفته است. بی شک، سال های زندان تأثیر فراوانی در بیشتر اشعار وی داشته است، „نهمین سالروز“ سرگذشت اندوهبار انسانی است که با وجود تمام رنج ها و مشاهده ی تلخی های روا شده بر انسان در دنیای ممنوع و خوشه های خشمی که تا ابد در او شعله ور است در راه آرمان و آزادی خود همچنان آکنده از جوانه های امید و بی هراس به پیش می رود.

شعر „نهمین سالروز“، زبان گویا و ناگویای همه ی زندانیانی است که برای آزادی و رهایی انسان، زندگی و مبارزه را در هم تنیدند.