آمپول بی خوابی، سیروس کفایی

سیروس کفایی
سیروس کفایی

سال پیش رفتم نزد پزشک خانواده . از او تقاضا کردم یک آمپول بی خوابی به من تزریق کند . زیر بار نمی رفت . التماسش کردم . حالیش نمی شد . از یک ماه بی خوابی شروع به چانه زدن کردم . تصور پیروزی در جنگ و شادی جشن  و رژه سربازان تو خیابونا  باعث شده بود که پا تو یه کفش بذارم .
پزشک می گفت .. خل شدی ؟ گفتمش جد و آبادت .. خل شدن !
توصیه کردم حداقل یه آمپول برای 20 روز بزن . من می خواهم لحظه ای که جنگ تموم میشه بیدار باشم و خودم با گوشهای خودم  خبر پیروزی را بشنوم . دکتر با هاج و واج ازم پرسید کدوم جنگ ؟
حوصله نداشتم به دکتر حالی کنم . کسی که نخونده امروز 57 کشور به رهبری آمریکا علیه داعش وارد جنگ شده ، توضیحات من هم بی فایده است . فقط بهش گفتم بابا لشکر معروف “  موشهای صحرایی  “  انگلیس عازم منطقه شدن . شایع بود که در جنگ افغانستان علیه گروهک علی القاعده  این سربازان انگلیسی در کوههای تورابورا فقط هوا می خوردند و کف می ریدند . سی کیلو وزن دارند و پنجاه کیلو اسلحه حمل می کنند .  ناوگان فرانسویها به آمریکا در منطقه چسبیدند که هوای هم را داشته باشند . دکتر بازوی نحیفم را سبک و سنگین کرد . کوتاه آمدم . تقاضا کردم پس یک آمپول 15 روزه بهم تزریق کنه . رفت پشت میز نشست . به دکتر گفتم همین الان که دارم با شما صحبت می کنم زیر دریاییهای آمریکا در اقیانوس اطلس و کبیر و خلیج و شط العرب و اروند رود  و احتمالا از زیر زمین خونه مون دارند موشک رو سر داعشیها می ریزن . دکتر پا شد . روپوش سفیدش را به تن کرد . بهم گفت این کار را نمی کنم . عصبانی شدم و داد زدم حتی آمریکا قراره از هواپیماهای ملخ دار  استفاده کنه . حالا اکه نمی تونی آمپول 15 روزه بزنی حداقل 10 روزه که می تونید .
دکتر با یه دستگاهی تو چشم  و بینی ام نور انداخت . بهش گفتم ببین دکتر ، تو جنگ جهانی اول و دوم اینقدر کشورها با هم برای جنگ متحد نشده بودند ولی الان علیه داعش شده اند . دکتر با دستگاهش نور تو گوشم انداخت . خونسردیش مرا جری تر می کرد . برای رام کردنش تقاضا کردم آمپولی برای 5 روزه  تزریق کنه . ایمان داشتم که 57 کشور متحد ظرف مدت کوتاهی  دخل داعشیها را در میارن .
دکتر بهم گفت لباسامو  کامل در بیارم . خوشحال ، با کمال میل این کار را کردم  اما  راستش قدری شک کردم نکنه آقای دکتر قصد داره هر حا سوراخ دارم توش نور بندازه . به دکتر گفتم عربستان و قطر و ترکیه هم به آمریکا پیوستند و داعشیها مگر از طریق سوریه و عراق بخواهند فرار کنند . دکتر باز هم گفت نمیشه . به دکتر گفتم ببین دکتر  چه بزنی چه نزنی بساط داعشیها تا فردا تمومه . ازت خواهش می کنم پس  فقط یه آمپول یک روزه بزن  و کار رو تموم کنین . این که دیگه میشه .
دکتر گفت حالا روی تخت دراز بکش . مشغول کشیدن خودم شدم که او از در بیرون رفت …. که رفت .