برای نرگس محمدی، داریوش لعل ریاحی

کاری از علی دروازه غاری
کاری از علی دروازه غاری

نرگس دوام ِ باغ به حذف ِ پرنده نیست

طاقت بیار دخت ِ وطن شب بَرنده نیست

 

هنگامه ها عیان شد و این جغد ِ بد شگون

در خود فرو شکسته و تیغش بُرنده نیست

 

این ابر ِ تیره گون که به سودای ِ رفتن است

جز با خروش ِ یکسره بیرون شونده نیست

 

باید صبور بود و رهید از گزند ِ راه

این بار ِ کج به مقصد شومش رونده نیست

 

شهری که بی ترنم ِ بودن زده به خواب

شایسته ِ زنانِ زنده و هستی دهنده نیست

 

نرگس که رعد ِ واژگان ِ صدایش مکرر است

جایش فضای ِ کینه ِ گرگ ِ درنده نیست

 

مردان ِ این کرانه کجایید ؟ ای دریغ

آن وعده های ِ گم شده تسکین دهنده نیست.

 

داریوش لعل ریاحی

19 امرداد 1394

Dlr1266@hotmail.com