برنامه اتاق پالتاکی گفتمان سیاسی اجتماعی: گفتاری پیرامون ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین
پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

گفتمان سیاسی اجتماعی

لینک سایت____________________________

زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران2بعد از ظهر نیویورک _______________________

Paltalk

View all  —> all Languages—>Iran–> Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

______________________________

 شنبه 29 اوت  

گفتاری پیرامون ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

 با

 میلا مسافر، فعال سیاسی

گزارشی در باره ی محتوای سیاسی و روند ششمین گردهمایی 

سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

و

سیاوش محمودی، زندانی سیاسی 

 و از بازماندگان  کشتار دهه ی شصت

„مروری بر پنج گردهمایی گذشته“   

به مناسبت دهمین سالگرد گردهمایی 

سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران 

________________

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید ششمین گردهمایی درباره ی زندانیان سیاسی در ایران

برلن، 11- 13 سپتامبر 2015

http://www.cmppir6.com/?p=285

 

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین