گفتگوی آقای خسرو رحیمی مسئول رادیو سپهرگوتنبرگ با رفیق فرخ قهرمانی یکی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی برلین در تاریخ 11 تا 13 سپتامبر

فرخ قهرمانی
فرخ قهرمانی

گفتگوی آقای خسرو رحیمی مسئول رادیو سپهرگوتنبرگ  با رفیق فرخ قهرمانی یکی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی برلین در تاریخ 11 تا 13 سپتامبر ، پیرامون دست آورد های تاکنونی گرد هم آیی ها و ششمین گرد هم آیی و برنامه های آن در برلین و پاسخ به پرسش های شنوندگان رادیو

http://www.radiosepehr.se/interviews/2015/ghahremani150825.mp3

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین