قصه ِعشق، داریوش لعل ریاحی

عکس از علی دروازه غاری
عکس از علی دروازه غاری

 

رنگ ِ کبوتران ِ دلم را سفید کن

دروازه های ِ سنگی ِ وا مانده را ببند .

 می خواهم از سکوت ِ خدایان ِ سخت گیر

 با قایقی که چوب ِ دماغش ، شکسته است

 از موج ِ پر خروش ِ خیالات بگذرم

 از لابلای ِ نفرت و جنگ و ستمگری .

 مشتی پر از تفاله ِ اندیشه با من است

 چتری پُر از نگاه

 شعری پر از درخت .

 دفتر چه های ِ خط خطی

 پُر ز گریه را

 با خود نمی برم .

 از کاسب ِ محله ِ بازار ِ معرفت

 عطری

 ترانه ای

 و کلامی ، نمی خرم

 تنها تو را

 تو را که چشمه عشق و طراوتی

 با قایق ِ شکسته

 به دریاچه می برم

داریوش لعل ریاحی

26 امرداد 1394

Dlr1266@hotmail.com