اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – 2: هفت گزارش ویدئویی از سخنرانی ها ، پیام ها و کلیپها

سپهر ابراهیمی
سپهر ابراهیمی

 

بخش یادیاران: مقاومت یک روایت شخصی، اکبر معصوم بیگی

بخش افتتاحیه: پیام اکبر معصوم بیگی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

بخش یادیاران: کلیپ جانفشانان ساخته سیاوش فانی زاد

سعید حبیبی پیام کمیته برگزارکننده را در مراسم افتتاحیه ششمین گردهمایی قرائت می کند

سپهر ابراهیمی زندانی سیاسی دهه نود گزارشی از وضع زندانها در سالهای اخیر به گردهمایی ششم ارائه می دهد

بخش یاد یاران: ویدئو کلیپ درباره ابراهیم زال زاده

بخش یادیاران: سهیلا مسافر از یاران از دست رفته امان در سالهای اخیر یاد می کند