درستایش سینماگر آزادیخواه …..وینسنته آراندا، برنامه ویژه ی دوازدهمین جشنواره سینمایبین المللی سینمای تبعید – سوئد

وینسنته آراندا
وینسنته آراندا

 

 ) ،       Vincente Aranda وینسنته آراندا (

کارگردان معروف اسپانیایی، در روز 26 مه 2015، در سن 88 سالگی در مادرید درگذشت. میراث او درهنر سینما و فرهنگ مدرن به گونه شگفت آوری، پر بار است. او در طول زندگی خود حدود 30 فیلم را به جهان سینما عرضه کرد. مجموعه  فیلم های او سرشار ازحس مسئولیت، و انکشاف درک مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، برابری و نفی تبعیض جنسی هستند.

او نخستین فیلمسازی بود که سکوت موجود درباره بخشی از تاریخ اسپانیا را که به کابوسی برای بیشتر اسپانیایی ها تبدیل شده بود، درهم شکست؛ تاریخ جنگ داخلی اسپانیا علیه فاشیسم، و نقش آنارشیست ها و فمینیست ها در آن مبارزات را به تصویر کشید.

“ ساخته وینسنته آراندا Libertarias فیلم „آزادیخواهان

آن بخشی از تاریخ مبارزات نیروهای مترقی معاصر، به ویژه در اسپانیا را پرتو افکنی می کند که کمتر درعرصه سینما  مورد توجه قرار گرفته است. فیلم „آزادیخواهان “ یک درام  نامتعارف و تابو شکنانه است:

فاحشه خآنه ، و سه زن فرودست ؛

– یک روحانی زن

– یک آنارشیست/ زنی کمونیست

راهبه

راهبه

– یک راهبه

آنها به گروه های میلیشای آنارشیستی بارسلون، در خط اول جبهه جنگ علیه فاشیسم می پیوندند. اما در پراکتیک مجبور می شوند که  دردو جبهه به مبارزه کنند؛ در جبهه بیرونی  مسلحانه با فاشیست ها بجنگند ودر جبهه درونی چالش علیه مردسالاری درتشکیلات آنارشیست ها را متحمل شوند. زنان با تکیه ی برباورهای فمینیستی خواستاربرابری درهمه عرصه ها ی مبارزاتی و تشکیلاتی می شوند.

فیلم „آزادیخواهان“ در سال 1996 ساخته شد. در حقیقت نخستین فیلمی بود که این بخش از تاریخ اسپانیا را به چالش می کشید.

وینسنته آراندا در دوران جوانی همراه با خانواده اش در جنگ رهایی بخش اسپانیا شرکت کرد و در کنار جمهوری خواهان علیه دیکتاتوری فرانکو و فاشیسم در سال های 1936- 1939 به نبرد پرداخت.

وینسنته آراندا یکی از معتبرترین فیلمسازان اسپانیا بود. او در گرایشات سیاسی، رادیکال، مترقی و مدرن بود. گستره افق مبارزاتی ی درراستای عدالت، برابری و تبعیض جنسی و تابو نگری به سکس بود.

در زمینه هنر سینما و فرهنگ، او راهی غیرمتعارف را در پیش گرفته و یکی از آغازگران موج نوی سینمای اسپانیا به شمار می رود.

با مرگ وینسنته آراندا، هنر سینما یکی ازمطرح ترین سینماگران سیاسی و متعهد معاصر را از دست داد. جشنواره سینمای تبعید برای بزرگداشت او؛ ودر ستایش ازآرمان های انسانی و عدالت خواهانه ا و ، فیلم بیاد ماندنی ، „آزادیخواهان “ را در برنامه ویژه ی ستایش این فیلمساز به نمایش می گذارد.

زمان نمایش فیلم : شنبه 7 نوامبر ساعت 14 ، سینما هاگا