پخش زنده گزارشی از گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی

یاد یاران یاد باد
یاد یاران یاد باد
پخش زنده گزارشی از گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی
از تلویزیون دریچه که در سپتامبر
امسال (2015) در برلین برگزار شد
یک‌شنبه 29 نوامبر 2015
ساعت ٨ شب به وقت اروپاى مرکزى
ساعت۹:۳۰ شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یک ساعت از تلویزیون اندیشه
http://andisheh.tv
باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت ۷ صبح به وقت شرق امریکا
١بعد از ظهر به وقت اروپاى مرکزى
۲:۳۰بعد از ظهر به وقت ایران
Iransocialist@gmail.com.
آدرس تماس