وبگردی: مطالب خواندنی از سایت های دیگر 21 تا 26 دی 1393

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

نگاهی به مقالات و نوشته هایی که در هفته گذشته در سایر رسانه های اینترنتی انتشار (و یا بازانتشار) یافته اند. این هفته، بخش زیادی از مقالات به مسئله ترور تحریریه نشریه چارلی ابدو توسط اسلامگرایان اختصاص یافته است

کمیته میزکتاب آمستردام: آفیش دو روز بزرگ تاریخی،۱۹ بهمن ماه سال ۱۳٤۹ سر آغاز مبارزه‌ی مسلحانه‌

فراخوان گزارشگران: با دفاع از اعلامیه جمعی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت, فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم! – لیست نهائی همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای مترقی و دمکراتیک و مدافع حقوق زندانیان سیاسی

بدرود با دانيل بن سعيد، تراب حق شناس

تبعیض نژادی و عرب ستیزی در ایران ، یوسف عزیزی بنی طرف

فیلم سخنرانی -یوسف بنی طرف – پنجمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران. هلند 2013

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

کاهش برگشت ناپذیر قیمت نفت٬ توطئه آمریکا و سعودی؟!: مایک ویتنی – آمادور نویدی

، منتشره در جهان سوسیالیست؛ امپریالیسم آمریکا و گسترش بنیادگرایی اسلامی در سوریه و عراق ، نیلز ویلیامسون

نظرگاه های مختلف درباره ترور تحریریه چارلی ابدو در پاریس

رادیو فرانسه: „شارلی هبدو“، زبان آختۀ انتقاد

افراطی ها ، از فانتزی تا واقعیت !، اسماعیل هوشیار

ترور در پاریس و معضل اسلامیت حکومت تهران، ثریا شهابی

سناریوی مشترک فیلمهای جنائی- فانتزی هالیوود در پاریس به واقعیت پیوست: ا. م. شیری

یکباره نمی شود شارلی شد: بهنام چنگائی

مذهب و نژادپرستی و کاپیتالیسم دشمنان درجه یک آزادی بیان و اندیشه هستند!: بهرام رحمانی

حزب کارایران(توفان): درحاشیه اشک تمساح امپریالیسم فرانسه امپریالیستها هم از توبره می خورند هم از آخور

در مورد قتل 12 نفر در پاریس و همچنین نقدی بر بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر: برهان عظیمی

شارلی هبدو گناهکاری با چهرۀ بی گناه: تی یری میسان٬ سوریه و رویداد شارلی هبدو: هنوز و همیشه بشنو از ریاکاری برگزیدگان سیاسی غرب: میکائیل گاماندی_اگورف٬ و القاعده در یمن فرانسه را به حملات جدیدی تهدید کرد: ترجمه های حمید محوی

نقد نظرات ژیژک و فروغ اسد پور بر فاجعه کشتار پاریس: برهان عظیمی

هنگامی که یکی دیگری را تغدیه می دهد: حداکثر وحشت، طارق علی

شارلی ابدو یا چگونه لیبرال-فاشیسم ترانس آتلانتیک موج بعدی تهاجم را تدارک می بیند؟ ، وحید صمدی

مجله سیاسی خبری هنری در ۷۱ صفحه، سر مقاله از مسعود فروزش راد

مسعود فروزش راد

مسعود فروزش راد