نگاه هفته: گزیده ای از رسانه های تصویری

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

زمانی که پاریس در اشغال نازی ها بود و جنبش مقاومت با آنها مبارزه می‌کرد، تعداد محدودی از پارتیزان‌های اسپانیایی مجاری، لهستانی و ارمنی که عاقبت دستگیر و اعدام شدند با فرانسوی ها علیه نازی ها همکاری می‌کردند. بعد از اعدام این افراد، آفیش‌های سرخ تا مدت‌ها روی در و دیوارها مانده بود… چون آراگون می‌گوید که در ساعات روز، عابران، به خصوص فرانسوی‌ها توجهی به این تصاویر نمی‌کردند… اما شب… در ساعات حکومت نظامی، انگشت‌های سرگردانی روی آفیش‌ها می‌نوشت که : این افراد جانشان را به خاطر فرانسه از دست داده‌اند. ترانه حاضر مرثیه ایست بسیار تاثیر گذار که شعرش را لویی آراگون با الهام گرفتن از آخرین نامه میساک مانوکیان ( شاعر ارمنی که رهبری گروه مبارز در فرانسه را برعهده داشت ) گفته و

به زیباترین شکل آن را اجرا کرده