اطلاعیه شماره یک: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

گلزار خاوران
گلزار خاوران
کشتار زندانیان سیاسی دهه 60

گلزار خاوران

به پاس رفیقانمان در صبح‌های سرود و تیرباران

به پاس یارانمان در پای چوبه‌های دار

به یاد دهلیزها و زنجیرها و دستبندها

برای کیلومترها تازیانه و کابلی که خورده‌ ا یم

برای سال‌های سال کابوس و بند

با وفاداری به سنگرهای مقاومت و مبارزه

با وفاداری به آن پیکار رهایی‌بخش و این رزم امروزین

به راستی مگر می توان فراموش کرد جان های عاشقی را که نان، عدالت و آزادی را برای همه انسان ها می خواستند. مگر می توان فراموش کرد سالهای کابوس دهه 60 و سالهای بعد از آن را با چوبه های دار در خیابانها و جوخه های مخفی اعدام ازروستاهای دورافتاده تا کلان شهرها، از گورهای بی نام و نشان تا خاوران همیشه جاودان. مگر می توان از یاد برد عاشق ترین عاشقان را و چشم فرو بست بر دستان خون چکان دژخیمان. قتل عام های دهه شصت و کشتارهای تا به امروز بدون برنامه ،نظارت و حمایت بورژوازی لجام گسیخته ایران وتایید و سکوت بلندگو های سرمایه داری جهانی انجام پذیرنبود.

„ما راسخ تر از همیشه بر این باور هستیم که این جنایتکاران و جنایاتشان را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم“

تابستان امسال برلین میزبان ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتارزندانیان سیاسی در ایران است.ـ

دهمین سال برگزاری گردهمایی های سراسری از تاریخ 11 تا 13 سپتامبر در شهربرلین برگزار خواهد شد.ـ

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

کمیته برگزاری ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

ـ* در اطلاعیه های بعدی، محل دقیق گردهمایی اعلام خواهد شد.ـ

فوریه 2105

برای داو لود نسخه پی دی اف اطلاعیه شماره یک: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران اینجا کلیک کنید