اطلاعیه دوم یادمان هوشنگ عیسی بیگلو

هوشنگ عیسی بیگلو از میان ما رفت
هوشنگ عیسی بیگلو از میان ما رفت

هم میهنان، رفقا و دوستان

رفیق هوشنگ عیسی بیگلو از میان ما رفت، اما یاد رفاقت مهربانانه اش، انسان دوستی اش و درسهای مبارزات قهرمانانه اش در راه آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم هماره در خاطر ما خواهد ماند!

ما رفقا و همراهان هوشنگ برای گرامی داشت ارزشهای انسانی- انقلابی و یادگیری از مبارزات قهرمانانه او در راه آزادی، دمکراسی و سوسیالیزم گردهم خواهیم آمد.

زمان 28 فوریه 2015,  دوستان ارجمند می توانند از ساعت 13 در سالن حضور یابند. راس ساعت 14.00 برنامه شروع و ساعت 18.00 پایان می یابد. درصورت تمایل حضار برنامه آزاد ادامه می یابد.مکان:ـ

هوشنگ عیسی بیگلو

هوشنگ عیسی بیگلو

MK Palast Event Center                            

Addres: VenloerStraße 891

50829 Köln, Deutschland

از سازمانها، شخصیتهای سیاسی و دوستان ارجمندی که علاقمند هستند پیام یا خاطرات خود را در باره هوشنگ با حضار در میان بگذارند، تقاضا می کنیم در ایمیل زیر،نام خود را در لیست خاطره گویان ثبت کرده و در صورت امکان تیتر یا متن پیام خود را به اطلاع ما برسانند.  yaranehoshang@gmail.com

دوستانی که از شهرها و کشورهای دیگر می آیند در صورت نیاز می توانند با تلفن های زیر تماس بگیرند.

مکا/  00491708292738   /    004922197243469

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت یاران هوشنگ مراجعه کنید:

http://tinyurl.com/yademanhoshang

جمعی ازدوستان هوشنگ عیسی بیگلو