رفیق پیکارگر تراب حق شناس، کمونیست برجسته، یار و یاور خلق فلسطین درگذشت!ـ

تراب حق شناس
تراب حق شناس

با کمال تأسف به اطلاع می رسانیم که دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶، حدود ساعت ۱۱ شب، رفیقمان تراب حق‌شناس پس از پنج سال مبارزه با بیماری آی. ال. اس، درگذشت.

یادش گرامی

اندیشه و پیکار

http://peykar.org/index.php

تراب حق شناس

تراب حق شناس