خاکسپاری و یادمان رفیق تراب حق‌شناس

تراب حق شناس
تراب حق شناس

خاکسپاری و یادمان رفیق تراب حق‌شناس

نویسنده: اندیشه و پیکارچهارشنبه ، ۷ بهمن ۱۳۹۴؛ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

alt

به آگاهی می‌رسانیم که جمعه پنجم فوریه ۲۰۱۶ساعت یک نیمروز با رفیق تراب در آرامگاه پرلاشز وداع خواهیم گفت.

شنبه ششم فوریه نیز به یادش گرد هم جمع می‌شویم. محل و ساعت این مراسم را در اطلاعیه بعدی به آگاهی خواهیم رساند.

اندیشه و پیکار

آرامگاه پرلاشز، ورودی گامبتا

مترو خط ۳ – ایستگاه گامبتا GAMBETTA
http://parisbytrain.com/wp-content/uploads/2014/01/paris-metro-map-2014.pdf