گزارشی از بازتاب خبر درگذشت تراب حق شناس

تراب حق شناس
تراب حق شناس

گزارشی از بازتاب خبر درگذشت تراب حق شناس

اطلاعیه چریکهای فدائی خلق ایران

اطلاعیه کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

=★=به یاد تراب حق شناس=★=

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران «راه کارگر»ـ

کانون مدافعان حقوق کارگر

احمد پوری (هلند)

***

اطلاعیه چریکهای فدائی خلق ایران

رفیق تراب حق شناس درگذشت !ـ

با کمال تاسف مطلع شدیم که روز دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ ژانویه 2016 ، رفیق تراب حق شناس از رهبران سازمان پیکار پس از چندین سال مبارزه با بیماری ای ال اس در یکی از بیمارستان های شهر پاریس درگذشت. چریکهای فدائی خلق ایران ، درگذشت این رفیق مبارز که بیش از نیم قرن از زندگی اش را در مبارزه با رژیم های وابسته به امپریالیسم شاه و جمهوری اسلامی گذرانده بود را به خانواده و یارانش تسلیت می گویند. چریکهای فدائی خلق ایران

6 بهمن 1394 – 26 ژانویه 2016

اطلاعیه کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

رفیق تراب حق شناس درگذشت!

دوشنبه شب پنجم بهمن ماه ، کارگران و زحمتکشان ایران یکی از یاران سوسیالیست و انقلابی خود را از دست دادند. رفیق تراب حق شناس بیش از پنج دهه از زندگی خود را وقف آرمان سوسیالیسم و عدالت اجتماعی برای مردم ستمدیده و زحمتکش نمود. او که مسیر بسیار پیچیده و ناهمواری را درسیر و سلوک به سوی سوسیالیسم پیمود. در سال ۵۴ همراه با بخش اعظم کادرها و اعضای سازمان مجاهدین خلق، مارکسیست شدند و تا نیمه اول سال ۵۷ تحت نام سازمان مجاهدین بخش منشعب و یا مارکسیست – لنینیست (م.ل) فعالیت کردند و در نهایت در سال ۵۷ و چند ماه قبل از قیام بهمن همراه با بخش بزرگی از اعضا و کادرهای این تشکیلات، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر را تشکیل دادند. تراب حق شناس تا زمان سرکوب های خونین سال شصت به مبارزه خود در صفوف این سازمان ادامه داد و سپس مجبور به ترک کشور شد. تراب حق شناس از سال ۶۰ در خارج از کشور در تبعید به سر می برد. انتشار نشریه اندیشه و پیکار به همت و ابتکار او میسر گردید. ده ها نوشته و ترجمه، حاصل این دوره از فعالیت اوست. تراب حق شناس که خود محصول کار اجتماعی انقلابیون بیشماری بود با جمع آوری اسناد جنبش کمونیستی، پلی بست برای نسل انقلابی جوان تا از فراز ۳۵ سال حکومت سرکوب و کشتارجمهوری اسلامی سرمایه ، درسهای گرانبهای قیام ۵۷ را در یابند و “ انقلاب مرد، زنده باد انقلاب “ را تجسم بخشند. تراب حق شناس، نمونه ای از نسل انقلابیون پیش از دوران انقلاب ۵۷ است که پرچم انقلاب و آرمانخواهی و عدالت جویی و مبارزه در راه سوسیالیسم و آزادی طبقه کارگر را هرگز بر زمین نگذاشت.

اتحاد سوسیالیستی کارگری در گذشت رفیق تراب حق شناس را به کارگران و زحمتکشان، سوسیالیست ها و انقلابیون، و تمام انسانهای آزادیخواه و مترقی تسلیت می گوید. یادش گرامی باد.

زنده باد سوسیالیسم!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

هفتم بهمن ماه 1394

=★=به یاد تراب حق شناس=★= در ایستگاه قطاری که از نقشه فروافتاد نویسنده: غسان کنفانی، محمود درویش ترجمه : تراب حق شناس انتشارات اندیشه و پیکار : 1393 http://peykarandeesh.org/files/pdf/book/Shere-Felestin.pdf

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

درگذشت تراب حق شناس

مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی و سوسیالیسم

تراب حق شناس یکی از چهره های محبوب و شناخته شده جنبش کمونیستی ایران در ساعت 11 شب دوشنبه 5 بهمن 1394 برابر با 25 ژانویه 2016 بعد از سال ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری آی.ال.اس در بیمارستانی در حومه شهر پاریس چشم از جهان فرو بست.

رفیق تراب حق شناس از زمانی که مانند فعال جنبش دانشجویی در دهه چهل خورشیدی پا به میدان مبارزه سیاسی علیه رژیم استبداد سلطنتی نهاد تا لحظه ای که قلبش از تپش باز ایستاد هیچگاه از مبارزه برای رهائی انسان استثمار شده و رنجدیده از چنگال نظام سرمایه داری باز نایستاد. چند دهه فعالیت سیاسی بی وقفه تراب حق شناس در همانحال تاریخ تکامل دیدگاههای سیاسی و فکری و روش های مبارزاتی وی بوده است. ایفای نقش در بنیانگذاری „سازمان مجاهدین خلق“، پیوند با جنبش مقاومت فلسطین، انشعاب از سازمان مجاهدین و شرکت در تأسیس „سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر“ و راه اندازی نشریه اندیشه و پیکار و جمع آوری اسناد جنبش چپ و فعالیت های نظری، عرصه هایی از مبارزه این تلاش گر کمونیست بوده اند. تراب به معنای واقعی کلمه یک انترناسیونالیست بود و قلبش برای رهائی همه انسانهای اردوی رنج و کار از هر رنگ و تیره و نژادی می تپید.

جنبش کارگری و سوسیالیستی با از دست دادن تراب یکی از رزمندگان خستگی ناپذیر خود را از دست داد. حزب کمونیست ایران در گذشت رفیق تراب حق شناس را به همه یاران و همرزمانش تسلیت می گوید.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

26 ژانویه 2016

اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران «راه کارگر»

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران «راه کارگر»به مناسبت خاموشی رفیق تراب حق شناس

مبارز خستگی ناپذیری که سرفراز زیست و ایستاده مُرد

«اگر کودکانم را از لباس عید محروم کنی

اگر یارانم را با چهره ای دروغین بفریبی

اگر هزار دیوار بکشی،

اما

ای دشمن آفتاب…

من سازش نخواهم کرد

و تا آخرین تپش در رگانم

مقاومت خواهم کرد»

این قطعه ای از شعر سمیح القاسم شاعر نامدار فلسطینی است به نام » پیامی از بازار بیکاری» که تراب حق شناس به فارسی برگردانده است. اما این زبان حال خود تراب حق شناس هم بود و پیامی از او به همه «دشمنان آفتاب». او بی هیچ اغراق تا آخرین تپش در رگان اش مقاومت کرد و هرگز به خستگی و ناامیدی تن نداد و در حالی که تمام بدن اش از گردن به پائین سنگ شده بود، تا آخرین لحظه، از وظیفه اش سخن گفت، به وظیفه اش اندیشید و از وفاداری اش به انبوه زحمتکشان و ستمدیدگان و بی کسان نیرو گرفت.

تراب از مبارزانی بود که فعالیت های شان را صمیمانه با باورهای مذهبی آغاز کردند ولی از برکت حس تعلق به زحمتکشان و حساسیت به سرنوشت انسان، به کمونیسم گرویدند. او یکی از نخستین اعضای «سازمان مجاهدین خلق ایران» و یکی از موسسان «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» بود و هرگز دفاع فعال از آرمان بزرگ سوسیالیسم را رها نکرد و در عین حال همیشه کوشید با اندیشۀ پویای مارکسیستی همگام شود و با دید انتقادی به بیراهه هایی که به نام مارکسیسم پیموده شد، نگاه کند. او یکی از پرکارترین نویسندگان و مترجمان کمونیست بود که می کوشید حاصل کارش را در اختیار فعالان و مبارزان چپ ایران بگذارد. تراب حق شناس همچنین یکی از پیگیرترین مدافعان جنبش رهائی مردم ستمدیده فلسطین بود و شاید بیش از هر کس دیگری در شناساندن این جنبش و آشنا کردن ایرانیان با آن زحمت کشیده است.

سازمان ما خاموشی این رفیق خستگی ناپذیر را به همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم، و به ویژه به رفقای نازنینی که بدون خستگی در دشوارترین دوره های بیماری طولانی تراب، شبانه روز در کنار او ماندند، تسلیت می گوید. هیچ شک نباید داشت که نام و یاد تراب حق شناس در راه پیمایی با شکوه مان به سوی نور همیشه با ما خواهد بود و به ما نیرو خواهد داد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران «راه کارگر»

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ ژانويه ۲۰۱۶

کانون مدافعان حقوق کارگر

در گذشت تراب حق شناس

تراب حق شناس یکی از آخرين بازماندگان نسل مبارزان دهه پنجاه عليه نظام شاهنشاهي در سن 74 سالگي در پاريس در گذشت . او همراه با محمد حنيف نژاد و سعيد محسن از بنيان گذاران مجاهدين خلق بود. حق شناس زاده شهرستان جهرم و از خانواده اي مذهبي بود كه عليه رژيم مستبد شاهنشاهي دست به مبارزه مسلحانه زد. همسر او پوران بازرگان نیز که از بنيان گذاران همين سازمان بود، چند سال پيش در پاريس فوت كرد .

اين دو مبارز سال هاي عمر خود را پس از سرنگوني نظام شاهنشاهي بيشتر به كمك به ميارزان فلسطيني صرف كردند. تراب بيش از چها سال بود كه با بیماری آی. ال. اس (نوعي ام اس) دست و پنجه نرم مي كرد اما تا اخرين ساعات عمرش، با وجود از كار افتادن تدريجي دست ها و سایر اندام هايش همچنان به ترجمه و نوشتن مقالات مشغول بود .

زندگي او پراز تلاش و پيگيري د ر راه آرمان كارگران و زحمتكشان و مردم تحت ستم سراسر جهان بود.

يادش گرامي باد

احمد پوری (هلند)

تراب حق شناس

می گویند: “ کسی که یک روز مبارزه کند، البته انسان خوبی است، کسی که یک ماه مبارزه میکند، عالی است، کسی که سه سال مبارزه کند بسیار کمیاب است، اما کسانی که تمام عمر در حال مبارزه اند، اینها را نمیتوان نادیده انگاشت!“

علیرغم تمام نکات مثبت و منفی هر مبارزی و هر رهبری، کم هستند تعداد کسانیکه در تمام عمر در بدترین شرایط تاریخی ناامید نشده و افتان و خیزان بسوی آرمانهای انسانی حرکت کرده اند! شمع وجودشان را روشنی بخش شبهای تاریک و راه های ناهموار رهروان جهانی بهتر و انسانی تر کرده اند!  تراب یکی از این افراد بود…

برماست که در تداوم آرمانهای انسانی آنها بکوشیم و از نکات مثبت و منفی زندگی این مبارزان خستگی ناپذیر بیاموزیم. احترام گذاشتن به حقیقت بهترین شیوه احترام گذاشتن به مبارزان واقعی است!

چنین انسانهایی از میان ما نمی روند… آنها بعد از مرگ فیزیکی شان، تبدیل به ستاره قطبی درخشانی می شوند و بر جاده های آرزوهای ما نور می پاشند تا بشریت را در شبهای تاریک و طوفانی اقیانوسها به ساحل نجات راهنمایی کنند.

تا زمانیکه انسانهایی برای ساختن دنیایی بهتر مبارزه میکنند و در برخورد به مشکلات از تجربه و توان مبارزاتی و تئوریک چنین افرادی الهام، و انرژی مباراتی می گیرند، آنها در مبارزه علیه بی عدالتی ها و تلاش برای رهایی و آزادی انسان در کنار ما و همراه ما هستند!…

(احمد شاملو)

زیباترین انسانهایی که دیدم… چشم رنگی ها نبودند! قد بلندها… لب برجسته ها!  مو بلوندها… هیچ کدام… زیباترین نیستند! مدلهای برندهای معروف… زیباترین نیستند! آنهایی که شبیه به ستارگان سینمای جهان اند… زیباترین نیستند! زیباترین ها… فقط… شبیه به حرفهایشان هستند… و چقدر دوست داشتنی اند… انسانهایی که… شبیه به حرفهایشان هستند!  آنهایی که بوی انسانیت… از ده متریشان… به مشامت می رسد! آنهایی که چایت… کنارشان سرد میشود… و… آرامششان در وجودت… رخنه میکند! اگر در زندگیتان… یک زیباترین دارید… قدرش را بدانید… آنها بسیار… اندک اند! بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست امّـــــــــــا…….. آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست، اقیــــانــــوس محبّـــت است. بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست ، امّــــــــــا ….. سخن که میگویند، در جادوی کلامشان غرق میشوی بعضیها قد و قامتشان معمولیست امّــــــــــا……. حضورشان طپش قلب می آورد بعضیها خیلی معمولی هستند امّـــــــــا …….. همین معمولی بودنشان ، از آنها جذابیتی منحصر به فرد میسازد..

***************************

از شعر عاشقي از فلسطين محمود درويش با ترجمه تراب حق‌شناس

از صفحه حسن مرتضوی

„ترانه‌هامان ترانه مي‌رويانند و تو در ذهن چون نخلي هستي كه هيچ طوفان و هيزم‌شكني در هم‌اش نشكست و گيسوانش به چنگ ددان بيابان … و جنگل نيفتاد و اين منم كه تبعيدي‌ام در پشت ديوار و دروازه…“

***************************  از صفحه پروین اشرفی

بی آنکه نامش را ببرم (ژرژ موستاکی) ترجمه تراب حق شناس دلم میخواست بی آنکه نامش را ببرم از او با شما سخن بگویم به سان محبوبی دلارام، بی وفا دختری شاد و سرخوش که از خواب برمیخیزد در پگاه تابناک فرداهای شاد همو که تازیانه اش میزنند تعقیبش میکنند و به دامش می اندازند همو که قیام میکند رنج می برد و دست به اعتصاب میزند همو که به زندانش می افکنند به او خیانت می کنند، او را ترک می کنند همو که به ما شوق به زندگی می بخشد که شوق رفتن به دنبالش را می بخشد تا به آخر، تا به آخر دلم میخواست بی آنکه نامش را ببرم از او ستایش کنم گل زیبای ماه مه، یا میوه وحشی رعنایی به قامت سرو پابرجا که آزادانه میخرامد هرجا که دلخواهش باشد همو که تازیانه اش میزنند تعقیبش می کنند و به دامش می اندازند همو که قیام می کند رنج می برد و دست به اعتصاب میزند همو که به زندانش می افکنند به او خیانت می کنند، او را ترک می کنند همو که به ما شوق به زندگی می بخشد که شوق رفتن به دنبالش را می بخشد تا به آخر، تا به آخر دلم میخواست بی آنکه نامش را ببرم از او با شما سخن بگویم محبوب یا نامحبوب ، او وفادار است و اگر میخواهد که معرفی اش کنم نامش انقلاب مداوم است همو که تازیانه اش میزنند تعقیبش میکنند و به دامش می اندازند همو که قیام می کند رنج میبرد و دست به اعتصاب میزند همو که به زندانش می افکنند به او خیانت می کنند، او را ترک می کنند همو که به ما شوق به زندگی می بخشد که شوق رفتن به دنبالش را می بخشد تا به آخر، تا به آخر همو که تازیانه اش می زنند تعقیبش میکنند و به دامش می اندازند همو که قیام می کند رنج می برد و دست به اعتصاب میزند همو که به زندانش می افکنند و به او خیانت می کنند، او را ترک می کنند همو که به ما شوق به زندگی می بخشد که شوق رفتن به دنبالش را میکشد تا به آخر، تا به آخر

************************  کارل مارکس و بازگشت او اثر هوارد زین مورخ بزرگ آمریکایی ترجمه ای از تراب حق شناس و حبیب ساعی http://www.peykarandeesh.org/files/pdf/book/Marx-In-Soho.pdf

„اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود، باقی است.“ کارل مارکس

احمد پوری (هلند) 26 – 01 – 2016