رای کارگران و زحمتکشان فقط سرنگونی کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

هفت نکته و یک نتیجه

یکم: در رژیم اسلامی از زمان روی کار آمدنش تاکنون همه انتخابات یا به عبارت دقیق تر انتصابات با جعل آرای مردم، تعیین شده، و به همین دلیل انتخاباتی در کار نیست. کاندیداهایی که بایستی انتخاب شوند از صندوق رای سر در می آورند. گاه با آرایی بیش از تعداد افراد واجد شرایط رای دادن در یک شهر!ـ

دوم: نتیجه چنین انتصاباتی، در واقع بازتاب توازن قوای جناح ها و الیگارشی های حاکم در جمهوری اسلامی است.ـ

سوم: تشدید این روند پس از چندین سال تجربه، در دوره کنونی به یک سیستم جا افتاده تقلب و راهبری افکار عمومی توسط رژیم تبدیل شده است. کسانی که در دوره فعلی از سوی فیلترهای وزارت کشور و شورای نگهبان برای چنین انتصاباتی رد شده اند، بایستی تایید و سرسپردگی خود را به این سیستم و رهبری مذهبی آن، در عمل به اثبات رسانند.ـ

چهارم: رهبری و چهره های اصلی چنین نمایش و انتصاباتی، در دست کسانی است که در کشتار زندانیان سیاسی در ایران دست داشته اند. سرکوب روشنفکران و دگراندیشان را در موارد مختلف و از جمله ترور سیستماتیک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، تحت عنوان قتل های زنجیره ای سازمان داده اند. فرمان ترورهای خارج کشور را صادر کرده اند یا خودشان مستقیما در این ترورها دست داشته اند. نمونه ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، در رستوران میکونوس برلین، و یا ترور عبدالرحمان قاسملو در وین، و ده ها نمونه ترور مخالفین در خارج کشور در کارنامه اشان هست.ـ

پنجم: اینها، مربوط به گذشته نمی شوند، بلکه وضعیت کنونی نیز چنین است. در دو هفته اخیر، جسد سوخته شده یک نویسنده ایرانی در سوئد و ایرانی دیگر در آلمان در خانه اش پیدا شده که با تهدیدهای فعالین و اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور هم زمان است.ـ

ششم: جنبش کارگری، دانشجویان و زنان، راهی به چنین انتصاباتی ندارند. فعالین و سخنگویان آنها، یا در زندانند یا بایستی برای گریز از دستگیری و اعدام به خارج از کشور بگریزند. حزب و سازمان سیاسی، اتحادیه های کارگری و تشکل های مستقل در ایران امکان فعالیت علنی و یا قانونی ندارند. گلوله و شکنجه و زندان، پاسخ این رژیم به مخالفین پیگیرش در لحظات بحرانی است. در سال 2014، گزارش از 700 اعدام درایران بود، این روند شدت یافته و فقط در شش ماه اول سال گذشته، 2015، به بیش از 700 اعدامی در ایران رسیده است.ـ

هفتم: علایق اقتصادی دولتهای اروپایی و امریکا چنان وسیع است، که همه این حقایق را چشم پوشی می کنند و به عقد قراردادهای کلان اقتصادی با دولت ایران مشغولند. انتقاد در زمینه حقوق بشر یا صورت نمی گیرد یا در حاشیه لبخندهای دیپلماتیک به صورت گذرا و غیرجدی به آن اشاره می شود.ـ

نتیجه: بنابراین، چنین پروپاگاند اسلامی ای را بایستی تحریم کرد و مردم را به تحریم فعال آن فراخواند.ـ

3 Antworten

 1. شعاعيان sagt:

  در بند سوم رد صلاحيتها ميتواند براى روز مبادا و چاره جوئى نظام نيز باشد

 2. میلا sagt:

  اين باز نيز حدود ٢٢ ميليون نفر در ايران در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي (باتوجه به أمار واجدين شرايط رأي دادن توسط مقيمي، رئيس ستاد انتخابات و استناد به آمار ارايه شده از طرف خبرگزاري رسمي دولتي ، ايرنا) در انتخابات شركت نكردند. ٦٠ درصد در انتخابات شركت كردند. ٤٠ درصد از مردم هر دو جناح را تحريم كردند.
  رقم بالائي است. مبنا را نيز „صداقت رژيم سرمايه داري اسلامي“ ايران قرار داده ام.
  نقل قول ها:
  مقيمي، رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر واجد شرایط رأی دادن در کل کشور هستند

  تهران – ایرنا – ستاد انتخابات کشور روز شنبه با اعلام ثبت بیش از 33 میلیون رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آخرین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.

 3. مسعود sagt:

  در یک داد و ستد پنهان قرار شد جنتی در بین انتخاب شده گان باشد و موسوی و کروبی رای دهند و بعد آرام آرام از حصر خارج. بقیه افراد در این معامله پنهان مهم نبودند از جمله حداد عادل. به این شکل مردم کمی احساس آرامش کرده و کل رزیم از زیر ضرب خرج می شود. نگاه کلی به مردم غلط و غیر علمی ست. باید رای دهنده گان را طبقاتی نگریست. اکثریت خورده بورژوازی مرفه و بخشی از بورژوازی شهری در انتخابات رای دادند. و نه همه مردم! نباید از قلم انداخت چه تعداد رای ندادند و جزئ کدام طبقه و قشر بودند