علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک


اطلاعیه شماره ۱

فراخوان به تظاهرات* ـ

علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک

اواخر مارس ۲۰۱۶ **

زنان و مردان آزادی‌خواه: ـ
نماینده­‌ی رژیمِ تئوکراتیک ایران و اولین داعشِ خاورمیانه به بلژیک می‌آید تا ضمن محکم کردنِ هر چه بیشتر روابط علنی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیست­‌ها، پیامِ وفاداری و خوش­ خدمتی رژیم ایران در طرح­‌های ویران‌گرِ و چپاول‌گری قدرت­‌های جهانی را اعلام کند.
نماینده­‌ی رژیمی که ایران را تبدیل به زندانِ ملل کرده، به بلژیک می‌­آید تا با امضای اسنادِ تحمیلِ اقتصاد نئولیبرالیستی میانِ جمهوری اسلامی و امپریالیست­‌ها، مُهری بر افزایشِ فقر و فلاکتِ مردم ایران، تشدید فرودستیِ زنان، کشیدنِ آخرین رمق کارگران و زحمت‌کشان بکوبد. این دیدار نه تنها تأیید اتحاد با دولتی است که امروزه رکورددارِ اعدام در سطح جهان است، بلکه تأیید جنایاتِ این رژیم در طولِ حیات ننگین ۳۷ ساله­اش نیز هست. اگر امپریالیست­ها، رژیم جمهوری اسلامی را به عنوانِ متحد جدیدِ خود در منطقه می­بینند، اما اکثریتِ مردم ایران، تحمیلِ حجاب اجباری بر زنان و صدها قانون قرون وسطایی علیه زنان؛ تیغ‌کشی و اسیدپاشی به زنانِ «بدحجاب»؛ سرکوب و شکنجه­‌ و قتل‌عام هزاران نفر از کمونیست­‌ها، انقلابیون، نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در سال­های ۶۰ و ۶۷؛ سرکوب خونین ترکمن­‌ صحرا و کردستان؛ سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان‌، ملیت‌های تحت ستم و حبس و شکنجه‌ی فعالین این‌ جنبش‌ها؛ ربودن و قتل دگراندیشان و نویسندگان و امروزه وبلاگ­ نویسانِ معترض؛ اعدام هم­جنس­گرایان، اقلیت­‌های مذهبی و جوانان طبقات تحتانی … را که بر پایه­ی قوانین متکی بر شریعت اسلامی انجام می­شود، نه می­بخشند و نه فراموش می­کنند!

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید! شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که صدای مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، جوانان و ملل ستمدیده­ را در پیوند با فرودستانِ جهان هر چه رساتر فریاد زنیم!

با ما همراه شوید تا اعلام کنیم که این پیوند ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و امپریالیست‌ها، به تقویت بنیادگرایی اسلامی و امپریالیسم در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران و جهان خدمت خواهد کرد.
با ما همراه شوید تا همراه هم بتوانیم امپریالیسم بلژیک را که در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی عقد اتحاد می بندد، وسیعا افشا کنیم.
با ما همراه شوید تا نقاب «حقوق بشر و دموکراسی» امپریالیست‌ها را دریده و اعلام کنیم که ادعاهای شما فقط فریبی برای تأمین سود بیشتر است.
با ما همراه شوید تا در یک مبارزه­‌ی انترناسیونالیستی­، سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست­‌اش را تسریع کرده و برپایی جامعه­‌ی نوینی که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد را نوید دهیم!
زمین و زمان را بهم بدوزیم و هم­دستیِ پلیدِ امپریالیست­های اروپایی و رژیمِ جمهوری اسلامی ایران را افشا کنیم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) و کمیته‌ی جوانان بلژیک از همه‌ی نیروها، احزاب، سازمان‌ها، تشکلات و افراد ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌کنند که به این مبارزه‌ی متحد بپیوندند تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را با قدرت بیاراییم.

تماس با ما:
0032-486484365

* در اطلاعیه‌‌های بعدی لیست حمایت کنندگانِ فراخوان و هم چنین زمان و مکان تظاهرات اعلام خواهد شد.

** طبق آخرین اخبار رسمی، سفر روحانی به بروکسل اواخر ماه مارس ۲۰۱۶ انجام خواهد گرفت.

http://www.committeebe.org/2016/02/blog-post_26.html

Youth Committee of Belgium کمیته جوانان بلژیک