«توضیح و پوزش»

با درود به خوانندگان گرامی و با سپاس از تذکرات درست خوانندگان عزیز مطلبی که در رابطه با مردن واعظ طبسی از سایت دیگری نقل شده بود از روی صفحه حذف گردید.

«گفتگوهای زندان »

08.03.2016