چاپ دوم گزيده اى از داستانهاى زندان، گردآورنده: على دروازه غارى در دسترس علاقمندان قرار گرفت

گزيده اى از داستانهاى زندان
گزيده اى از داستانهاى زندان

چاپ دوم گزيده اى از داستانهاى زندان، گردآورنده: على دروازه غارى، برای علاقمندان به مطالعه نسخه های چاپی آن، انتشار مجدد یافت. علاقمندان می توانند برای سفارش این کتابها با آدرس ای میل زیر تماس بگیرند

haftegi@dialogt.de

بهای هر جلد از کتابها، 10 یورو می باشد که علاقمندان می توانند هزینه کتاب و ارسال پستی آن را  به حساب زیر واریز کنند

M. Esad
IBAN:
DE19 2505 0180 1904 7550 03

BIC:
SPKHDE2HXXX

Sparkasse Hannover

در این کتاب نوشته، خاطرات و مطالبی از زندانیان سیاسی زن و مرد در دردهه شصت گردآوری شده است. برپایه همین گردآوری، ترجمه انگلیسی آن نیز در کتاب جداگانه ای، توسط گردآورنده انتشار یافته است.  علی درورازه غاری در آغاز کتاب چنین می نویسد:ـ

تقديم به پدران و مادران، به آنان كه در مبارزه براى آزادى و برابرى هم پاى ما زجر كشيدند. به پدران، مردان، فرزندان و همسرانى كه در مبارزه با ظلم و جهل و استبداد رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى جهنم را با خون و پوست خود لمس كردند.

تقديم به آنان كه با قلم تباهى و رنج را به چشم جهانيان پديدار مى كنند. تقديم به تمامى رزمندگان، آنان كه جاودانه شدند و آنان كه جاودانگى را به
ثبت مى رسانند.
هر از گاه گريه را مرهمى براى زخم هاى خود مى پسنديدم ولى آن را چاره نيافتم. سال ها درد و رنج از دست رفتن رفقا مرا به خود مشغولى كشيد و سرانجام تصميم به ترجمه ى خاطرات زندان گرفتم.
اين ها داستان هاى ليلى و مجنون نيست. اين ها خاطرات به زندان كشيدن و تكه تكه كردن انسان هاى آزادى خواه و برابرى طلب به دست حكومت الله است.
گاهى هراسان از خواب بر مى خيزم و گاه در گوشه اى در خلوت مى انديشم. گريه ديگر دردى را دوا نخواهد كرد. رفيقى پيشنهاد كرد كه خاطرات اين عزيزان را با شما هم شريك شوم. به جان و دلم خريدم. اميد كه ترجمه ها هم به زودى منتشر شود.
زمانى كه بهترين جوانه هاى سرزمين ما به دست حكومت الله تكه تكه مى شدند جامعه جهانى در سكوت و بى خيالى به سر مى برد و جنايتكارانى چون مك فارلين(مشاور امنيت ملى دولت ريگان) كه به صورت علنى ضديت با رژيم جمهورى اسلامى را تبليغ مى كردند، به ملاقات خمينى رفت و سرانجام
خمينى جام زهر را پذيرفت و از صدور انقلاب كثيف خود به خارج ممانعت كرد. اما در داخل دستور قتل زندانيان سياسى را داد.
در آن زمان هيچ سازمان سياسى جهانى مدافع حقوق بشر به دفاع از اين عزيزان برنخاست. هيچ كدام. رفقاى ما را تنها در خلوت اوين و ديگر كشتارگاه هاى كشور به طناب آويزان كردند. بگذار نسل جوان بداند كه نسل ما چگونه به خون كشيده شد.
در تهيه اين كتاب با مشكلاتى برخورد كردم كه از آن جمله است سليقه ى خودم در انتخاب، شيوه متفاوت اين نوشته ها. به همين دليل به خود جرأتى دادم كه تغيير جزئى در بعضى اوقات بدهم. اميدوارم كه مورد پسند نگارنده ها باشد. از هر آن كس كه توانستم اجازه گرفتم اگر كسى را فراموش كردم شرمنده. بر من ببخشيد. اميد كه اين نوشته اين رفقا و ديگر زنده ماندگان شرايط زندان ها را مجبور به ثبت نگاره ها كند. سر آخر از بهمن عزيز در نشر اين كتاب صميمانه سپاسگزارم.

على دروازه غارى

فهرست مطالب کتاب:ـ

 از آن زمان تابحال ………. اسماعيل حق شناس

بازجويى مادربزرگ – حورى

حبيب الله اسلامى پروانه عليزاده

 ژوزف – على شيرازى

مهريه – ن. فاخته

 حاج آقا- پروانه عليزاده

گاو- ف. آزاد

 فروزان- ف آزاد

 كابل، كمد، و انفرادى- ستاره

 بابا جون- مهرى يلفانى

 هنر در زندان – حسن درويش

 يك اشتباه كوچك – ن .فاخته

به ياد محمود سعيدى – حسن درويش

ملالالاقات – زهرا لنگرودى

 شلاق – حسن درويش

 اولين ملاقات ستاره

 بهاى آزادى – فيروزه جوادزاده

 سيمين – پروانه عليزاده

 پروين گلى آبكنارى – ف. آزاد

افراد جديد سلول- حميد آزادى

در فراق ميهن- الف پويان

به ياد محمود زارع- اسماعيل حق شناس

دو ماه با نوزادم در زندان ثريا

تازه اولش بود پروانه

هيئت عفو يا كميسيون مرگ – محمود خليلى

مادر – محمود خليلى

نه زيستن نه مرگ ايرج مصداقى

عمو ايرج مصداقى

 زباله دان تاريخ ايرج مصداقى

 شب يلدا محمود خليلى

 مادر نعمتى پروانه عليزاده

گزيده اى از داستانهاى زندان

گزيده اى از داستانهاى زندان