میکیس تئودوراکیس: موزیسین مردم

تئودوراکیس،آهنگساز و فعال سیاسی کمونیست یونانی، هنرمندی مبارز در راه آزادی

به‌گفته آنتونی کوئین، تئودوراکیس مرد «زندگی و آزادی» است. برای او مسئولیتهای اجتماعی از ضرورتهای تاریخی و قوانین حیات ناشی می‌شوند.
تئودوراکیس در مورد کار و مسئولیت آهنگسازی چنین گفته است: «امروزه حکومتها از اندیشه آزاد و انقلابی انتقام گرفته و بشریت را به لبه ناامیدی کشانده‌اند. انسان، به‌هرحال، با نیروی خلاقه خویش به‌پیش می‌رود و آرام آرام رویش را به‌سمت رهبران انقلابی می‌گرداند تا مســـلح شود، باقی بماند و پیروز شود. سازندهٔ بیش از ۱۰۰۰ ترانه، آهنگساز و فعال سیاسی کمونیست یونانی است.