نگاه هفته: ده گزارش تصویری از یادیاران در گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

عکسی از مراسم خاکسپاری نیوشا فرهی
عکسی از مراسم خاکسپاری نیوشا فرهی
حماد شیبانی درباره اعضای تحریریه کار؛ ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سخن می گوید – یاد یاران – ششمین گردهمایی سراسری https://www.youtube.com/watch?v=atti4YvJYdY
سیاکزار برلیان- یاد یاران – ششمین گردهمایی سراسری https://www.youtube.com/watch?v=JvE3oWqwLOk
بیاد مادرانی که در سالهای اخیر از میان ما رفته اند:
فرخنده – یاد یاران – ششمین گردهمایی سراسری
https://www.youtube.com/watch?v=l1Wv8XW2vM8
محمود خلیلی درباره منوچهر کلانتری، امیر هوشنگ صفائیان- یاد یاران – ششمین گردهمایی سراسری https://www.youtube.com/watch?v=yAoi3XhkWiQ&feature=share
کلیپ جانفشانان. کاری از سیاوش فانی ارائه شده به ششمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران https://www.youtube.com/watch?v=h-DTIY8Xlu4
بیژن کیارسی – مقاومت، نحسی دوست داشتنی https://www.youtube.com/watch?v=Oi_zyw4j_mM 
شهین چیتساز – یاد یاران – ششمین گردهمایی سراسری https://www.youtube.com/watch?v=CwWDtkneq94
ستاره عباسی در ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، برلین – میز گرد سرکوب- بخش دوم https://www.youtube.com/watch?v=nmz4YlTpWS0
مادران یار ما بودند… عصمت طالبی – یاد یاران – ششمین گردهمایی سراسری https://www.youtube.com/watch?v=7WShj3V6azQ
میز گرد مقاومت – بخش دوم، مینا هاشمی – اشکال مقاومت خانواده های زندانیان سیاسی در دهه شصت https://www.youtube.com/watch?v=QXP6yd6KNaA