شماره های منتشر شده در دفاع از مارکسیسم در کتابخانه الکترونیکی گفتگوهای زندان قرار گرفت

همان گونه که در هفته پیش به اطلاعتان رسید، در دفاع از مارکسيزم، نشريه بررسی مارکسيستی شماره سوم منتشر شده است و علاقمندان می توانند برای سفارش این کتاب (چاپ کاغذِی) با آدرس های ایمیلی زیر تماس بگیرند

haftegi@dialogt.de
domiran03@gmail.com

بهای هر جلد 10 یورو می باشد. برای دریاف تعداد نسخه مورد نظر علاقمندان می توانند بهای کتاب و هزینه ارسال پستی آن را  به حساب زیر واریز دارند

M. Esad
IBAN: DE19 2505 0180 1904 7550 03
BIC: SPKHDE2HXXX
Sparkasse Hannover

علاقمندانی که تمایل به خواندن نسخه الکترونیکی سه شماره منتشر شده در دفاع از مارکسیسم را دارند می توانند به صورت رایگان از کتابخانه الکترونیکی گفتگوهای زندان داون لود کنند

http://dialogt.info/dardefah

نشریه در دفاع از مارکسیسم