فراخوان گفتگوهای زندان ـ کتاب ویژه یادمان زنده یاد نیوشا فرهی

 

فراخوان گفتگوهای زندان

کتاب ویژه یادمان زنده یاد نیوشا فرهی

    سال ١٣٩٦سی‌امین سالگرد جانفشانی رفیق نیوشا فرهی روزنامه نگار، هنرمند متعهد است. او از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود که در تاریخ ٢٠ سپتامبر ١٩٨٧ مطابق با ٢٩ شهریور ١٣٦٦ در تظاهراتی که به مناسبت اعتراض به ادامه جنگ ایران و عراق و همچنین حضور خامنه‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، برگزار شد، خود را آتش زد تا صدای اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان برساند. در اثر این اقدام اعتراضی، رفیق نیوشا فرهی پس از سیزده روز در اثر جراحات ناشی از سوختگی، در بیمارستان درگذشت. عمل اعتراضی او، حتی از روزنامه‌های سانسور شده رژیم ایران نیز درگذشت و خبر آن به درون زندان‌های ایران رسید. پیامی دردناک و ققنوس وار که همبستگی با مبارزین داخل کشور را تا دم مرگ نشان می‌داد.ـ

گفتگوهای زندان در تلاش است تا کتاب یادمانی را درباره نیوشا فرهی گردآوری و منتشر کند. از همین رو از همه افرادی که به نحوی می توانند در ترسیم زندگی و کارهای نیوشا، ما را یاری کنند دعوت می کنیم که مطالب، مقالات، یادمانده‌ها و عکس‌های خود را به آدرس زیر ارسال کنند: ـ

book@dialogt.info

 

هشتم فوریه 2017 

انتشارات گفتگوهای زندان