پیام گفتگوهای زندان به مناسبت درگذشت وینکه سیتس‌لاف (ماینهوف)ـ

وینکه سیتس‌لاف (ماینهوف)

وینکه سیتس‌لاف (ماینهوف)

امروز چهارم ماه مارس 2017 دوستی بزرگ از میان ما رفت. خبر درگذشت وینکه سیتس‌لاف (ماینهوف)، خواهر بزرگ اولریکه ماینهوف، از رهبران فراکسیون ارتش سرخ آلمان- راف، موجب تاثر همه ما شد. او، زنی با اندیشه‌های نو، پویا، انسانی و ژرف بود. وینکه، زنی عمیقاً سیاسی و فمینیست بود. وی موسس سازمان سافو در هانوفر بود که بنیادی است برای پشتیبانی از زنان هم‌جنس‌گرا و به ویژه زنان هم‌جنس‌گرای سالخورده. به همین دلیل، خانه خودش را که ساختمانی چند طبقه است، به این بنیاد تقدیم کرد. وینکه عمیقاً برای رهایی زنان تلاش می‌کرد و برای جنبش زنان، رفیقی همراه و تا دم مرگ وفادار باقی ماند. او با معرفی و بررسی زندگی و نظرات زنانی همچون کلارا ستکین و رزالوکزامبورگ در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود، بر اهمیت حضور زنان در مبارزه سوسیالیستی و در عین حال دفاع از حقوق‌شان تاکید داشت.ـ

وینکه سیتس‌لاف تا پایان عمرش برای آزادی زندانیان سیاسی در سراسر جهان به صورت سازماندهی شده، فعالیت کرد. در فضایی که هم‌چنان از „خودکشی“ الریکه ماینهوف در رسانه‌های رسمی آلمان سخن گفته می‌شد و می‌شود، او در مصاحبه رادیویی‌اش که برای نخستین بار در سال 2014 انتشار یافت، ادعای زندان‌بان و مقامات آلمان را رد کرد و تاکید بر قتل الریکه ماینهوف، در زندان داشت. پرونده‌ای که علی‌رغم درگذشت وینکه، برای روشنگری سرنوشت زندانیان سیاسی در آلمان بازخواهد ماند.ـ

او شهامت اجتماعی کم نظیری داشت و آشکارا و شجاع زندگی معمول و عامه پسند را به زیر سوال می برد. گفتگوهای زندان، به عنوان بخشی از زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی در ایران، درگذشت وینکه سیتس‌لاف (ماینهوف) را به رفقا، دوستان، همراهان و هم‌رزمانش تسلیت می‌گوید.ـ

به امید آزادی همه زندانیان سیاسی در جهان

زنده باد همبستگی بین‌المللی، زنده باد سوسیالیسم

گفتگوهای زندان

چهارم مارس 2017