نشر نقطه منتشر کرد: به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی

توضیح  نشر نقطه درباره کتاب را در زیر می خوانیم

***

نشر نقطه منتشر کرد

به زبان قانون

به زبان قانون

به زبان قانون

بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی 

ناصر مهاجر – مهرداد باباعلی

نشر نقطه

www.noghteh.org

چاپ اول: انتشارات مجله‌ی آرش، آمریکا، 1394/2016

چاپ دوم: آلمان، زمستان 1395/2017، 370 صفحه

چاپ نخست این کتاب که در سال 1394 توسط انتشارات مجله‌ی آرش و به همت پرویز قلیچ‌خانی در دسترس خوانندگان قرار گرفت، به سرعت کمیاب شد. این انگیزه‌ای بود برای چاپ دوم که در زمینه‌های گوناگون بسط یافته و تکمیل شده است.ـ

به زبان قانون، شرح دستگیری و محاکمه‌ی بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی و دوازده تن دیگر از اعضای گروه انقلابی نوبنیادی‌ست که یکی از دو پایه‌ی سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران شد. این محاکمه‌ی استثنایی که از 9 دی تا 8 اسفند 1347 در تهران جریان داشت، یکی از مهم‌ترین محاکمه‌های سیاسی دهه 40 خورشیدی‌ست.ـ

پیش‌گفتار 100 صفحه‌ای چاپ نخست کتاب، به قلم ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی، درون‌مایه‌ی کتاب را چنین خلاصه می‌کند:ـ

هدف این پژوهش، برنمودن رویدادهای سیاسی و فضای اجتماعی‌ست که دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی از آن برآمده است؛ نیز بازبینی و بررسی متن دفاعیه‌ی آن دو انقلابی در پرتو پاره‌ای از نوشته‌هایی که بر جای نهادند. این نوشته دربرگیرنده‌ی دو پاره و دوازده بند است… افزون بر این دو پاره، سه پیوست در پایان متن آمده که از اسناد کمیابی‌ست که در پژوهشی که پیش رو دارید، مورد استناد و استفاده قرار گرفته است.ـ

دفاعیات دو تن از چهره‌های برجسته‌ی جنبش چپِ ایران در دادگاه نظامی حکومتِ استبدادی محمدرضا شاه پهلوی، ازجمله اسناد مهم جنبش چپ ایران به شمار می‌آید. انتشار چنین اسنادی، به ویژه اکنون که دست‌پرورده‌های دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، با عنوان «ژورنالیست»، به تخطئه‌ی مبارزان و متفکرین برجسته‌ی جنبش چپ سرگرمند، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.ـ

در ویراست دوم به زبان قانون، اشتباهات تایپی و نیز چند داده‌ی نادرستِ چاپ نخست،  درست و دقیق شده است. چندین سند بکر و تاکنون چاپ نشده به کتاب افزوده‌ گشته؛ از روزنویس‌های یک ناظر خارجی گرفته، تا گفتگو با چند تن از بستگان و نزدیکان متهمان درباره‌ی دیده‌ها و شنیده‌های‌شان.ـ

این همه، به غنای کتاب کمک کرده و تصویر زنده‌تر و روشن‌تری از این محاکمه‌ی مهم و نیز متن و بستر اجتماعی و سیاسی آن در برابر خواننده به نمایش می‌گذارد.ـ

این اثر ارزشمند، که تاریخ‌نگاری را در پیوند با امانت‌داری، واقعیت‌گویی و حقیقت‌جویی می‌داند، اکنون در دسترس علاقمندان قرار دارد.ـ

نوروز در راه است!ـ

نوروزتان شاد باد!ـ

برای عیدی امسال، از کتاب‌های نشر نقطه به دوستان و بستگان‌تان هدیه کنید!ـ