برنامه جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد در آستانه اول ماه مه – روز کارگر

 

در آستانه اول ماه مه – روز کارگر

نمک زمین

نمک زمین

 

در همبستگی با جنبش کارگری جهانی

در گرامی داشت مبارزات کارگران و زحمتکشان برای رهایی ازاستثمار، برای برابری وعدالت اجتماعی، با خواست آزادی کارگران زندانی، گرد هم می آییم تا درگوناگونی اندیشه ها و چشم اندازها به واکاوی این گستره با شکوه مبارزه و مقاومت انسانی بپردازیم.

برنامه ها:

نمایش فیلم سینمایی فراموش نشدنی „نمک زمین„، ساخته هربرت بیبرمن

انعکاس تصویری بی مانند از نقش و مشارکت زنان در مبارزه و مقاومت در یک اعتصاب کارگری.

صحنه آزاد

شعر، موسیقی، سخن و نظر، بحث و گفتگو

تاریخ : جمعه 28 آوریل ساعت 18

محل برنامه : سالن ویکتوریا هوس هاکا بیو.

Viktoriahuset Hagabion

          با اسپرهای 1 و 6 و اتوبوس 60 ایستگاه پرینس گاتان

Prinsgatan

ورود: آزاد

این جشن و گردهم آیی همگانی است و صحنه آزاد متعلق به آن هایی است که خود را با جنبش کارگری جهانی همراه و همگام می بینند. انتظار داریم که با حضور ومشارکت خود در „صحنه آزاد“، با طرح نگاه ها و نظرات خود، کنکاشی بالنده پیرامون جنبش کارگری – چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی – را در این گردهم آیی امکان پذیرنمایید.

برگزارکننده:ـ

جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد

با همکاری اتحادیه آموزشی سندیکاهای کارگری سوئد    

ABF